Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn công tác Sở Nội vụ thẩm tra sự cần thiết xây dựng công trình tại một số cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện Thanh ...

Tin tức - Sự kiện  
Đoàn công tác Sở Nội vụ thẩm tra sự cần thiết xây dựng công trình tại một số cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện Thanh Liêm
Để có cơ sở phúc đáp đề nghị của UBND huyện Thanh Liêm tại Công văn số 525/UBND-NV ngày 31/5/2022, về việc cho ý kiến về sự cần thiết và quy mô xây dựng công trình Nhà Tổ, chùa Chảy, thôn Lau Chảy, xã Liêm Thuận và Nhà Tổ chùa Phúc Long, thôn Đức Hòa, xã Thanh Tân. Chiều ngày 06/6/2022, Sở Nội vụ thành lập đoàn công tác do ông Đỗ Hồng Hà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn, ông Hoàng Hải Minh, Trưởng phòng Tôn giáo, Tín ngưỡng làm phó trưởng đoàn đoàn. Đón tiếp đoàn, tại địa điểm làm việc có lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Thanh Liêm; cấp ủy, chính quyền địa phương và đại diện cơ sở tôn giáo.
Qua kiểm tra thực tế và trao đổi với đại diện cơ sở tôn giáo và cán bộ địa phương, Sở Nội vụ nhận thấy: Nhà Tổ Chùa Chảy, thôn Lau Chảy, xã Liêm Thuận đã được xây dựng từ năm 1960, loại hình: nhà cấp 4, thiết kê đơn giản, đến nay nhiều hạng mục đã xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo an toàn khi sinh hoạt tôn giáo. Chùa Phúc Long, thôn Đức Hòa, xã Thanh Tân được xây dựng mới năm 2017, hiện chưa có Nhà Tổ để thờ những người có công kiến tạo và xây dựng chùa. Xét thấy đây là nguyện vọng chính đáng của các cơ sở tôn giáo, vị trí xây dựng các công trình nằm trong khuôn viên đất đã được cấp GCNQSDĐ, đúng loại đất được phép xây dựng. Vì vậy, Sở Nội vụ đã có văn bản trao đổi về sự cần thiết xây dựng và đề nghị UBND huyện Thanh Liêm xem xét, cấp phép xây dựng đối với 02 công trình tôn giáo nêu trên theo quy định của pháp luật./
5.jpg
Nhà Tổ Chùa Chảy, thôn Lau Chảy, xã Liêm Thuận
6.jpg
Chùa Phúc Long, thôn Đức Hòa, xã Thanh Tân

Phòng Tôn giáo, tín ngưỡng
Tin liên quan