Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Điều kiện xét tuyển giáo viên mầm non

Tuyên truyền phổ biến  
Điều kiện xét tuyển giáo viên mầm non
Trước thời điểm Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực thi hành (ngày 1/7/2020) thì những giáo viên mầm non có trình độ trung cấp vẫn đủ điều kiện về trình độ chuẩn được đào tạo để tham gia kỳ tuyển dụng viên chức (giáo viên) của địa phương tổ chức.
Theo phản ánh của bà Tiểu Tuyết (TPHCM), Luật Giáo dục 2019, có hiệu lực ngày 1/7/2020 quy định chuẩn giáo viên mầm non là trình độ cao đẳng trở lên. Bà Tuyết hỏi, địa phương xét tuyển viên chức giáo dục trước khi Luật Giáo dục có hiệu lực thì những giáo viên trình độ trung cấp có được xét tuyển không? Nếu được xét tuyển thì tới tháng 7/2020, các giáo viên này có bị bãi bỏ bằng trung cấp không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020. Theo đó, trước thời điểm Luật Giáo dục có hiệu lực thi hành thì những giáo viên mầm non có trình độ trung cấp vẫn đủ điều kiện về trình độ chuẩn được đào tạo để tham gia kỳ tuyển dụng viên chức (giáo viên) của địa phương tổ chức.

Nếu được trúng tuyển, sau ngày 1/7/2020, giáo viên sẽ thuộc đối tượng thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Chính phủ để đạt trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên theo từng cấp học (Điều 72 Luật Giáo dục 2019).Nguồn: Chinhphu.vn