Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Địa điểm, thời gian nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Địa điểm, thời gian nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Theo đó, địa điểm nhận hồ sơ tại: Trụ sở Ủy ban bầu cử tỉnh (Sở Nội vụ, số 165 đường Trường Chinh, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).
Thời gian: Nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2021 - 2026​ trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/2/2021 và kết thức vào lúc 17h00' ngày 14/3/2021. Riêng thứ bầy, chủ nhất ngày 13/3/2021 và chủ nhật ngày 14/3/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh cử người trực để nhận hồ sở ứng cử.
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: 02TBUBBC.pdf
Văn phòng Sở