Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Địa chỉ thư điện tử của cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ

Bộ máy tổ chức Danh bạ thư điện tử  
Địa chỉ thư điện tử của cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ

​ 

STT​Họ và tênChức vụĐịa chỉ thư điện tử
IHòm thư chung 
snv@hanam.gov.vn
IILãnh đạo sở​  
1
Trương Công K​hảiGiám đốc sở Nội vụtruongcongkhai@hanam.gov.vn​
2
Đỗ Hồng HàPhó Giám đốcdohongha@hanam.gov.vn
3
4
Trương Tuấn Lực
Nguyễn Quang Minh
Phó Giám đốc​
Phó Giám Đốc
truongtuanluc@hanam.gov.vn
nguyenquangminh@hanam.gov.vn
IIICác phòng chuyên môn 
1Văn phòng sở  
1.1Trần Đăng KhoaChánh Văn phòngtrandangkhoa@hanam.gov.vn
1.2Mai Thị Lan AnhPhó Chánh Văn phòngmaithilananh@hanam.gov.vn
1.3Nguyễn Thị Thu HươngChuyên viênnguyenthithuhuong.nv@hanam.gov.vn
1.4Trương Thị Bích ThủyChuyên viêntruongthibichthuy@hanam.gov.vn
1.5Trần Văn Hải
Chuyên viêntranvanhai@hanam.gov.vn
1.6Nguyễn Huy HoàngChuyên viênnguyenhuyhoang@hanam.gov.vn
1.7
1.8
Lê Thị Bích Hằng
Phạm Phương Hà
Chuyên viên
Chuyên viên
lethibichhang.nv@hanam.gov.vn
​phamphuongha@hanam.gov.vn
2Phòng Công chức viên chức 
2.1Tống Văn sửTrưởng phòngtongvansu@hanam.gov.vn
2.2Lê Thị Quỳnh HoaPhó Trưởng phònglethiquynhhoa@hanam.gov.vn
2.3Bùi Minh HằngChuyên viênbuiminhhang@hanam.gov.com
2.4Nguyễn Thị Huệ Chuyên viên
nguyenthihue.nv@hanam.gov.vn
2.5

2.6
Vũ Thị Ngọc Lê

Nguyễn Trường Sơn
 Chuyên viên

Chuyên viên
vuthingocle@hanam.gov.vn

nguyentruongson@hanam.gov.vn
3Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên 
3.1Nguyễn Văn LongTrưởng phòngnguyenvanlong@hanam.gov.vn
3.2Trương Thị MaiPhó Trưởng phòngtruongthimai@hanam.gov.vn
3.3Vũ Anh TuấnChuyên viênvuanhtuan.nv@hanam.gov.vn
3.4Trần Ngọc AnhChuyên viêntranngocanh.nv@hanam.gov.vn
3.5Nguyễn Thị Mai HồngChuyên viênnguyenthimaihong@hanam.gov.vn
4Phòng Tổ chức biên chế 
4.1Trần HùngTrưởng phòngtranhung@hanam.gov.vn
4.2Trần Thu PhươngPhó Trưởng phòngtranthuphuong.nv@hanam.gov.vn
4.3Trần KiểmChuyên viêntrankiem@hanam.gov.vn
4.4Lê Anh TúChuyên viênleanhtu@hanam.gov.vn
4.5Phạm Thị Ngọc HuyềnChuyên viênphamthingochuyen@gmail.com
5Phòng Cải cách hành chính 


5.2Nguyễn Tuấn ThànhPhó Trưởng phòngnguyentuanthanh@hanam.gov.vn
5.3Đinh Văn QúyChuyên viêndinhvanquy.nv@hanam.gov.vn
5.4Trịnh Thị NgọcChuyên viêntrinhthingoc@hanam.gov.vn
5.5Lê Hải YếnChuyên viêndinhvanquy.nv@hanam.gov.vn
5.6Phan Thị Lan HươngChuyên viên
phanthilanhuong.nv@hanam.gov.vn
6Phòng Tôn giáo, tín ngưỡng 

6.1
Đinh Văn Tùng Trưởng phòngdinhvantung@hanam.gov.vn
​6.2
Văn Đình thôngChuyên viênvandinhthong@hanam.gov.vn
6.3
Nguyễn Thị ThảoChuyên viênnguyenthithao.nv@hanam.gov.vn
6.4
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Phó Trưởng phòng
nguyenthithanhthuy.nv@hanam.gov.vn
7Phòng Thi Đua khen thưởng 
7.1Bùi Thị Thanh Nhàn Trưởng phòngbuithithanhnhan@hanam.gov.vn
7.2Trần Tân An
Phó Trưởng Phòng
trantanan@hanam.gov.vn
7.3Vũ Thị HoaChuyên viên
vuthihoa.nv@hanam.gov.vn
7.4Đỗ Phương thảoChuyên viên
dophuongthao@hanam.gov.vn
7.5
Nguyên Thị Hải Yến
Chuyên viên
nguyenthihaiyen.nv@hanam.gov.vn
8Thanh tra sở  
8.1Nguyễn Văn TháiChánh Thanh tranguyenvanthai.nv@hanam.gov.vn
8.2Nguyễn Thị Thanh ThúyPhó Chánh thanh tranguyenthithanhthuyb@hanam.gov.vn
8.3Hàn Thị NguyệtChuyên viênhanthinguyet@hanam.gov.vn
8.4Trần Thị TinChuyên viêntranthitin@hanam.gov.vn
9Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnhttltls@hanam.gov.vn
9.1Lê Đức HiềnGiám đốcleduchien@hanam.gov.vn
9.2Phạm Văn QuýPhó giám đốcphamvanquy.nv@hanam.gov.vn
9.3Đỗ Thị Thu TrangViên chứcdothithutrang@hanam.gov.vn
9.4Kim Khánh LyViên chứckimkhanhly@hanam.gov.vn
9.5Lã Quốc HuỳnhViên chứclaquochuynh@hanam.gov.vn
9.6
Nguyễn Thị Đào
Viên chức

nguyenthidao@hanam.gov.vn

9.7
Nguyễn Thị SimViên chứcnguyenthisim@hanam.gov.vn
9.8Nguyễn Thị Thu ThủyViên chứcnguyenthithuthuy@hanam.gov.vn
9.19Nguyễn Thị Thúy NhungViên chứcnguuyenthithuynhung@hanam.gov.vn
9.10Nguyễn Thị UyênViên chứcnguyenthiuyen@hanam.gov.vn
9.11Nguyễn Văn ĐạtViên chứcnguyenvandat@hanam.gov.vn
9.12Phạm Văn CôngViên chứcphamvancong@hanam.gov.vn
9.13Trần Linh ChiViên chứctranlinhchi@hanam.gov.vn
9.14Trần Thị Kim DungViên chứctranthikimdung@hanam.gov.vn
9.15Vũ Thị ThươngViên chứcvuthithuong.nv@hanam.gov.vn


 


Văn phòng sở