Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Địa chỉ thư điện tử của cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ

Bộ máy tổ chức Danh bạ thư điện tử  
Địa chỉ thư điện tử của cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ

STT Họ và tênChức vụĐịa chỉ thư điện tử
IHòm thư chung 
snv@hanam.gov.vn
IILãnh đạo sở   
1Lê Xuân HuyGiám đốc sở Nội vụlexuanhuy@hanam.gov.vn
2Đỗ Hồng HàPhó Giám đốcdohongha@hanam.gov.vn
3Nguyễn Quang MinhPhó Giám Đốcnguyenquangminh@hanam.gov.vn
4Trương Tuấn LựcPhó Giám đốc 
IIICác phòng chuyên môn 
1Văn phòng sở  
1.1Trần Đăng KhoaChánh Văn phòngtrandangkhoa@hanam.gov.vn
1.2Mai Thị Lan AnhPhó Chánh Văn phòngmaithilananh@hanam.gov.vn
1.3Đinh Xuân BáchPhó Chánh Văn phòng dinhxuanbach@hanam.gov.vn
1.4Nguyễn Thị Thu HươngChuyên viênnguyenthithuhuong.nv@hanam.gov.vn
1..5Trương Thị Bích ThủyChuyên viêntruongthibichthuy@hanam.gov.vn
1.6Trần Văn HảiChuyên viêntranvanhai@hanam.gov.vn
1.7Nguyễn Huy HoàngChuyên viênnguyenhuyhoang@hanam.gov.vn
1.8Phạm Phương HàChuyên viênphamphuongha@hanam.gov.vn
2Phòng Công chức viên chức 
2.1Tống Văn sửTrưởng phòngtongvansu@hanam.gov.vn
2.2Lê Thị Quỳnh HoaPhó Trưởng phònglethiquynhhoa@hanam.gov.vn
2.3Bùi Minh HằngChuyên viênbuiminhhang@hanam.gov.com
2.4Lê Tuấn Anh Chuyên viênletuananh.nv@hanam.gov.vn
2.5

2.6
Vũ Thị Ngọc Lê

Nguyễn Trường Sơn
 Chuyên viên

Chuyên viên
vuthingocle@hanam.gov.vn

nguyentruongson@hanam.gov.vn
3Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên 
3.1


3.2Trương Thị MaiPhó Trưởng phòngtruongthimai@hanam.gov.vn
3.3Nguyễn Thị ThảoChuyên viênnguyenthithao.nv@hanam.gov.vn
3.4Trần Ngọc AnhChuyên viêntranngocanh.nv@hanam.gov.vn
3.5Nguyễn Thị Mai HồngChuyên viênnguyenthimaihong@hanam.gov.vn
4Phòng Tổ chức biên chế 
4.1Trần HùngTrưởng phòngtranhung@hanam.gov.vn
4.2Trần Thu PhươngPhó Trưởng phòngtranthuphuong.nv@hanam.gov.vn
4.3Trần KiểmChuyên viêntrankiem@hanam.gov.vn
4.4Lê Anh TúChuyên viênleanhtu@hanam.gov.vn
4.5Lê Hải YếnChuyên viênLehaiyen.nv@hanam.gov.vn
5Phòng Cải cách hành chính 
5.2Nguyễn Tuấn ThànhPhó Trưởng phòngnguyentuanthanh@hanam.gov.vn
5.3Đinh Văn QúyChuyên viêndinhvanquy.nv@hanam.gov.vn
5.4Trịnh Thị NgọcChuyên viêntrinhthingoc@hanam.gov.vn
5.5Nguyễn Quyết ThắngChuyên viênnguyenquyetthang.nv@hanam.gov.vn
5.6Phan Thị Lan HươngChuyên viên
phanthilanhuong.nv@hanam.gov.vn
6Phòng Tôn giáo, tín ngưỡng 

6.1Đinh Văn Tùng Trưởng phòngdinhvantung@hanam.gov.vn
6.2Nguyễn Thị Thanh ThủyPhó Trưởng phòngnguyenthithanhthuy.nv@hanam.gov.vn
6.3Văn Đình thôngChuyên viênvandinhthong@hanam.gov.vn
6.4Vũ Anh TuấnChuyên viênvuanhtuan.nv@hanam.gov.vn
6.5Phạm Thị Ngọc HuyềnChuyên viên phamthingochuyen@hanam.gov.vn
7Phòng Thi Đua khen thưởng 
7.1Bùi Thị Thanh Nhàn Trưởng phòngbuithithanhnhan@hanam.gov.vn
7.2Trần Tân AnPhó Trưởng Phòngtrantanan@hanam.gov.vn
7.3Nguyễn Thị HuệChuyên viên
nguyenthihue.nv@hanam.gov.vn
7.4Đỗ Phương thảoChuyên viên
dophuongthao@hanam.gov.vn
7.5Nguyên Thị Hải YếnChuyên viên
nguyenthihaiyen.nv@hanam.gov.vn
8Thanh tra sở  
8.1Nguyễn Văn TháiChánh Thanh tranguyenvanthai.nv@hanam.gov.vn
8.2Nguyễn Thị Thanh ThúyPhó Chánh thanh tranguyenthithanhthuyb@hanam.gov.vn
8.3Hàn Thị NguyệtChuyên viênhanthinguyet@hanam.gov.vn
8.4Trần Thị TinChuyên viêntranthitin@hanam.gov.vn
8.5Lê Thị Bích HằngChuyên Viên Lethibichhang.nv@hanam.gov.vn
9Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnhttltls@hanam.gov.vn
9.1Lê Đức HiềnGiám đốcleduchien@hanam.gov.vn
9.2Phạm Văn QuýPhó giám đốcphamvanquy.nv@hanam.gov.vn
9.3Đỗ Thị Thu TrangViên chứcdothithutrang@hanam.gov.vn
9.4Kim Khánh LyViên chứckimkhanhly@hanam.gov.vn
9.5Lã Quốc HuỳnhViên chứclaquochuynh@hanam.gov.vn
9.6Nguyễn Thị ĐàoViên chứcnguyenthidao@hanam.gov.vn
9.7Nguyễn Thị SimViên chứcnguyenthisim@hanam.gov.vn
9.8Nguyễn Thị Thu ThủyViên chứcnguyenthithuthuy@hanam.gov.vn
9.19Nguyễn Thị Thúy NhungViên chứcnguuyenthithuynhung@hanam.gov.vn
9.10Nguyễn Thị UyênViên chứcnguyenthiuyen@hanam.gov.vn
9.11Nguyễn Văn ĐạtViên chứcnguyenvandat@hanam.gov.vn
9.12Phạm Văn CôngViên chứcphamvancong@hanam.gov.vn
9.13Trần Linh ChiViên chứctranlinhchi@hanam.gov.vn
9.14Trần Thị Kim DungViên chứctranthikimdung@hanam.gov.vn
9.15Vũ Thị ThươngViên chứcvuthithuong.nv@hanam.gov.vn​
Văn phòng sở