Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách thí sinh dự thi môn Tin học PHÒNG THI SỐ 01, buổi chiều từ 14h45' đến 15h30' ngày 26/5/2018

Thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính Danh sách công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính môn Tin học  
Danh sách thí sinh dự thi môn Tin học PHÒNG THI SỐ 01, buổi chiều từ 14h45' đến 15h30' ngày 26/5/2018
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm:P1-TH.pdf
Văn phòng Sở