Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách thí sinh dự thi môn Tiếng anh PHÒNG THI SỐ 02, buổi chiều từ 14h30' đến 16h00' ngày 27/5/2018

Thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính Danh sách công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính môn tiếng anh  
Danh sách thí sinh dự thi môn Tiếng anh PHÒNG THI SỐ 02, buổi chiều từ 14h30' đến 16h00' ngày 27/5/2018
Văn phòng Sở