Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức Chi cục Văn thư- Lưu trữ năm 2020

Thông tin chỉ đạo, điều hành Tuyển dụng viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2020  
Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức Chi cục Văn thư- Lưu trữ năm 2020
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: DANH-MỤC-TÀI-LIỆU-ÔN-TẬP-2020.doc
Văn phòng Sở