Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Nam lần thứ 11, giai đoạn 2020 - 2025

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức  
Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Nam lần thứ 11, giai đoạn 2020 - 2025
Sáng ngày 08/9/2020, tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh, UBND tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước (TĐYN) lần thứ XI, giai đoạn 2015- 2020.
Dự Đại hội có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng (HĐTĐKT) Trung ương - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch HĐTĐKT tỉnh; Phạm Đức Toàn - Thành viên HĐTĐKT Trung ương - Phó Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương; các đồng chí nguyên là Thường trực Tỉnh uỷ; nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐTĐKT tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thành HĐTĐKT viên tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố cùng 300 đại biểu là các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đại diện cho hàng nghìn gương điển hình tiên tiến của tỉnh Hà Nam...
Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch HĐTĐKT tỉnh Nguyễn Xuân Đông  nhấn mạnh: Đại hội TĐYN lần thứ XI là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, là sự kết tinh của các phong trào thi đua, nơi hội tụ, biểu dương, tôn vinh những gương điển hình tiên tiến xuất sắc, tiêu biểu nhất trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020. Do đó, Đại hội phải thể hiện được tư tưởng TĐYN của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới và chủ trương đúng đắn của Đảng cũng như các chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác TĐKT.
879524.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch HĐTĐKT tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội
Báo cáo phong trào TĐYN và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020 khẳng định: Với tinh thần Càng khó khăn càng phải thi đua, 5 năm qua, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nội dung thiết thực, hiệu quả. Qua đó, khơi dậy được sức mạnh to lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Hà Nam phát huy tinh thần yêu nước, khả năng sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách, giành nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. . Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM); doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau; cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, đặc biệt Phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế do tỉnh phát động được tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, trở thành nòng cốt trong các phong trào thi đua của tỉnh. Điển hình phong trào xây dựng NTM được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả. Toàn tỉnh có 100% các xã, 6/6 huyện, thành phố, thị xã được công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; hết năm 2020, Hà Nam có 6 xã đạt tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Lĩnh vực văn hóa xã hội phát triển toàn diện, đảm bảo tốt an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Phong trào thi đua giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) và đảm bảo quốc phòng vững mạnh. Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao tính ứng dụng, hiệu quả trong lao động, sản xuất và công tác thi đua xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh được quan tâm chú trọng thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến có chuyển biến rõ rệt. Công tác khen thưởng đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc.
9324.jpg
Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Thành viên HĐTĐKT Trung ương - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội
Phát biểu chúc mừng Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Được đã biểu dương, động viên và ghi nhận những thành tích, cố gắng nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm qua. Phát huy thành tích đã đạt được, những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn phong trào thi đua 5 năm qua,  Thượng tướng Nguyễn Văn Được đề nghị cấp ủy, hệ thống chính trị và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải nhận thức đúng vị trí, vai trò của công tác TTĐKT, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức và trách nhiệm của mỗi cấp, ngành và toàn thể nhân dân. Tiếp tục hướng phong trào thi đua vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trước hết là tập trung thi đua tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020; tập trung khắc phục hiệu quả các  mặt yếu, xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân. Tiếp tục chú trọng phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến, trao đổi rộng rãi kinh nghiệm, cùng học tập lẫn nhau.
5231.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy khẳng định: 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã trở thành hành động cách mạng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, có sức lan toả rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, 300 đại biểu tham dự đại hội hôm nay thực sự  những tấm gương tiêu biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân đang ngày đêm miệt mài nghiên cứu, công tác, học tập, lao động sản xuất... góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Về nhiệm vụ, giải pháp phong trào thi đua thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ủy chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, tâm quan trọng của phong trào TĐYN gắn với công việc hằng ngày của mỗi người theo lời dạy của Bác “Đừng tưởng lầm rằng thi đua là một công việc khác với những công việc làm hàng ngày. Thật ra công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua". Việc tổ chức phong trào thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, phải có mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể; thi đua theo đợt, theo khu vực và đối tượng. Cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, là hạt nhân xung kích, lá cờ đầu trong các phong trào TĐYN. Tiếp tục đổi mới toàn diện, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua cả về nội dung, hình thức và phương thức; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác thi đua, khen thưởng; xét thưởng phải dựa trên kết quả của phong trào thi đua, chính xác, công khai, minh bạch, chú trọng vào những người trực tiếp lao động, sản xuất. Đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân xây dựng Hà Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tại Đại hội 06 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 35 tập thể và 65 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân được nhận Bằng công nhận đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu.

Với Chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Nguyễn Xuân Đông đã phát động thi đua giai đoạn 2020 - 2025./.

75321.jpg

987.jpg
Văn phòng