Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Hà Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Tin tức - Sự kiện  
Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Hà Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028
Sáng ngày 31/3/2024, Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Hà Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng bàn tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo các Sở: Nội vụ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giao thông và Vận tải; Giáo dục và Đào tạo và 59 đại biểu đại diện các Câu lạc bộ Bóng bàn trực thuộc Liên đoàn trên địa bàn tỉnh

bb1.jpg

BCH Liên đoàn bóng bàn tỉnh Hà Nam năn 2023-2028

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ về phong trào bóng bàn tỉnh. Từ chỗ chỉ tập trung tại khu vực trung tâm, đến nay bóng bàn đã được phát triển rộng khắp toàn tỉnh, trong các khu dân cư, khu công nghiệp và các cơ quan, trường học. Trong quá trình hoạt động, Liên đoàn Bóng bàn tỉnh luôn chủ động, tìm tòi các phương thức tổ chức để thúc đẩy phong trào không ngừng phát triển. Các câu lạc bộ Bóng bàn hoạt động có hiệu quả, giúp đông đảo thanh, thiếu niên được rèn luyện, nâng cao sức khỏe, đẩy lùi các tệ nạn xã hội ở địa phương, xây dựng và phục vụ quê hương Hà Nam giàu đẹp, văn minh.

bb.jpg

Ông Nguyễn Quang Minh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen 

cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua 

Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Hà Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng bàn tỉnh gồm 19 ủy viên. Ông Lê Văn Quyết - Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Nguyên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy - Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2018 - 2023 tiếp tục được Đại hội bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Sau thời gian làm việc tích cực, khẩn trương, Đại hội Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Hà Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028 đã kết thúc thành công toort đẹp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh./.​


Phòng Tổ chức bộ máy và Tổ chức Phi chính phủ