Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội Chi bộ Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh

Tin tức - Sự kiện  
Đại hội Chi bộ Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh
Thực hiện Hướng dẫn số 23-HD/ĐUK, ngày 28/9/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2023-2025; Kế hoạch số 60-KH/ĐU ngày 19/10/2022 của Đảng ủy Sở Nội vụ về Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2023 – 2025, chiều ngày 03/01/2022, Đảng ủy Sở Nội vụ đã chỉ đạo Chi bộ Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh tổ chức Đại hội. Đây là chi bộ được Đảng bộ Sở Nội vụ chỉ đạo làm điểm để rút kinh nghiệm, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức tốt đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2025.
toàn cảnh.jpg

Toàn cảnh đại hội

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Hương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Đỗ Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Bí thư các chi bộ của sở Nội Vụ cùng toàn thể Đảng viên và quần chúng Trung tâm.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2023, Chi bộ đã chủ động khắc phục khó khăn, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng viên của chi bộ; triển khai đồng bộ các biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ được giao, phát huy sáng tạo, dân chủ, thống nhất trong mỗi cán bộ, đảng viên để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại hội Chi bộ Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh nhiệm kỳ 2023-2025 có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022; xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2023-2025; và bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2023-2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Chi bộ, cán bộ và công nhân viên chức của Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh đã đạt được trong 03 năm qua trên trong lĩnh vực lưu trữ, công tác bảo quản tài liệu lưu trữ lịch sử. Đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua; trên cơ sở đó đề ra các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp để đưa đưa vào nội dung chương trình toàn khoá thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023-2025. Đồng thời, sau Đại hội đề nghị Chi bộ sớm hoàn chỉnh hồ sơ trình Đảng ủy sở phê chuẩn nhân sự Chi bộ.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, nghiêm túc, Đại hội đã bầu đồng chí Phạm Văn Quý, giữ chức vụ Bí thư Chi bộ./

Dưới đây là một số hình ảnh:

chúc mừng.jpg

Đảng ủy Sở Nội vụ tặng hoa chúc mừng Đại hội

tặng hoa.jpg

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội


phát biểu.jpg

Đồng chí Đỗ Hồng Hà – Phó Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo Đại hộiTrung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh