Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CSDL quốc gia về CBCCVC: Đã kết nối, đồng bộ dữ liệu với 100% các bộ, ngành, địa phương

Tin tức - Sự kiện  
CSDL quốc gia về CBCCVC: Đã kết nối, đồng bộ dữ liệu với 100% các bộ, ngành, địa phương
Đến nay, đã đồng bộ 2.186.061/2.300.080 dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, ngành, địa phương vào cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức (đạt tỷ lệ 95%, tăng 14.161 dữ liệu so với tháng 8/2023).

Đến nay, đã đồng bộ 2.186.061/2.300.080 dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, ngành, địa phương vào cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức (đạt tỷ lệ 95%, tăng 14.161 dữ liệu so với tháng 8/2023).

Ảnh minh họa

Về Chính phủ số

Công tác chỉ đạo, điều hành, thể chế số

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu chỉ đạo tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06), bảo đảm gắn kết chặt chẽ, hiệu quả giữa cải cách thủ tục hành chính (TTHC) với chuyển đổi số quốc gia; tập trung triển khai, thực hiện một số nội dung trọng tâm về phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số quốc gia.

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BNV ngày 31/8/2023 hướng dẫn lưu trữ hồ sơ TTHC điện tử; Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành kế hoạch triển khai Luật Giao dịch điện tử năm 2023; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng Nghị định quy định danh mục Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG); việc xây dựng, cập nhật, duy trì và khai thác, sử dụng CSDLQG theo trình tự, thủ tục rút gọn, đã hoàn thiện dựa trên ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; báo cáo Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; cập nhật, ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 3.0); phối hợp Bộ Công an hoàn thành dự thảo Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, trong đó, có nội dung liên quan tới xây dựng, phát triển các trung tâm dữ liệu quốc gia; phát hành báo cáo chuyên đề số 34 kết quả triển khai Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (phục vụ Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số).

Trong 9 tháng đầu năm, Văn phòng Chính phủ đã thực hiện thẩm tra, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 Nghị định, 02 Chỉ thị, 02 Quyết định; 09 văn bản thông báo ý kiến của lãnh đạo Chính phủ; 01 báo cáo; tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành 02 văn bản về việc tháo gỡ các điểm nghẽn triển khai Đề án 06 và cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia; thẩm tra trình ban hành Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Nhận thức số

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023. Các địa phương đã ban hành các kế hoạch triển khai Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh, thành phố gắn với chủ đề “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới”. 

Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Kinh tế Trung ương và UBND tỉnh Nam Định phối hợp tổ chức Diễn đàn quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ nhất. Mục tiêu đến năm 2030 kinh tế số chiếm 30% GDP là một mục tiêu cao và rất thách thức, đòi hỏi Việt Nam cần có cách tiếp cận và giải pháp đột phá.

Tổ chức buổi Tọa đàm “Tăng cường năng lực số cho thanh niên” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. Đây là hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức tại Thủ đô Hà Nội với chủ đề: “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”. 

Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Bình Định và Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo Hợp tác phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam lần thứ 24 - năm 2023 với chủ đề “Dữ liệu số và các nền tảng hỗ trợ ra quyết định”. 

Hạ tầng số

Tỷ lệ thuê bao điện thoại di động sử dụng điện thoại thông minh đạt 79,8%, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2022; tỷ lệ hộ gia đình có Internet cáp quang băng rộng đạt 78,38%, tăng 5,22% so với cùng kỳ năm 2022; tốc độ truy cập mạng băng rộng cố định đạt 93,66 Mbps, tăng 14,06% so với cùng kỳ năm 2022; tốc độ truy cập mạng băng rộng di động đạt 48,29 Mbps, tăng 8,81% so với cùng kỳ năm 2022.

Về kết quả phủ sóng đối với các thôn lõm sóng: Tổng hợp từ báo cáo của các địa phương, đến nay toàn quốc còn 1.923 thôn lõm sóng. Kết quả sau rà soát, tổng hợp từ các doanh nghiệp, trong 1.923 thôn lõm sóng: có 1.427 thôn đã được các doanh nghiệp phủ sóng di động 3G/4G tại các vị trí trung tâm thôn và các khu vực có đông hộ dân sinh sống với chất lượng đạt tiêu chuẩn. Còn lại 496 thôn chưa có sóng, trong đó có 61 thôn nằm trong danh sách 254 thôn chưa được phủ sóng giai đoạn 2021-2022. Tổng số thôn lõm sóng phát sinh giai đoạn 2023 - 2025 là 435 thôn, trong đó có 327 thôn thuộc khu vực đặc biệt khó khăn. Như vậy, tính đến nay (bao gồm cả giai đoạn 2021 - 2022 và giai đoạn 2023 - 2025), tổng số thôn lõm sóng (bao gồm cả các thôn đặc biệt khó khăn và thôn thường) là 689 thôn trong đó có 562 thôn đặc biệt khó khăn.

Về triển khai thử nghiệm dịch vụ Mobile Money: Tổng số khách hàng đạt gần 5,2 triệu khách hàng, tăng 8,8% so với tháng 7/2023; trong đó số lượng khách hàng ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa đạt gần 3,6 triệu khách hàng, chiếm 69%; 11.667 điểm kinh doanh đã được thiết lập, tổng số đơn vị chấp nhận thanh toán đạt 172.831 đơn vị, cung cấp các dịch vụ thiết yếu như điện nước, giáo dục, viễn thông, hành chính công; tổng số lượng các giao dịch (nạp, rút, chuyển tiền, thanh toán) bằng Mobile Money là hơn 41,8 triệu giao dịch với tổng giá trị giao dịch hơn 2.196 tỷ đồng.

Dữ liệu số

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia - NDXP được tăng cường năng lực phục vụ. Tổng giao dịch thực hiện thông qua NDXP trong tháng 9/2023 (từ 01/9/2023 - 15/9/2023) đạt 21.231.141 giao dịch thành công, trung bình hàng ngày có khoảng 1,4 triệu giao dịch thực hiện thông qua NDXP. Tổng số giao dịch từ khi khai trương đến nay: hơn 1,47 tỷ giao dịch.

CSDLQG về dân cư, đến nay đã kết nối chính thức với 15 đơn vị bộ, ngành, 01 doanh nghiệp nhà nước (EVN), 03 doanh nghiệp viễn thông và 63 địa phương để phục vụ khai thác thông tin. Tiếp nhận tổng số 1,196,888,416 yêu cầu để tra cứu, xác thực thông tin. Tiếp nhận tổng số 536,387,460 yêu cầu đồng bộ thông tin công dân, đồng bộ thành công thông tin làm giàu của 226,523,221 công dân vào dữ liệu dân cư.

CSDL về bảo hiểm: Tính đến ngày 18/9/2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác thực thông tin của 91.443.924 nhân khẩu có trong CSDLQG về bảo hiểm với CSDLQG về dân cư; trên toàn quốc đã có 31.594.113 tài khoản giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan Bảo hiểm xã hội (tài khoản sử dụng trên Cổng Dịch vụ công và  ứng dụng VssID của Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

CSDL hộ tịch điện tử toàn quốc: Tính đến ngày 18/9/2023, Hệ thống đã có 45.482.990 dữ liệu đăng ký khai sinh, trong đó có 9.227.787 trẻ em được cấp Số định danh cá nhân theo quy định (đã có 5.243.296 trường hợp đăng ký khai sinh được chuyển sang các cơ quan bảo hiểm xã hội để cấp thẻ bảo hiểm y tế); 11.625.536 dữ liệu kết hôn; 9.871.078 dữ liệu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; 7.867.919 dữ liệu khai tử; 282.642 trường hợp nhận cha mẹ con; 19.567 trường hợp đăng ký giám hộ; 15.633 trường hợp đăng ký nhận nuôi con nuôi; 855.630 dữ liệu cải chính, thay đổi, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.

CSDLQG về đất đai: 63/63 tỉnh, thành phố đã và đang triển khai xây dựng CSDL đất đai quốc gia, trên cả nước đã có CSDL của 450/705 huyện. Đã hoàn thành tái cấu trúc và triển khai 03 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) thiết yếu, kết quả cụ thể tính đến hết tháng 8/2023: (1) Đối với thủ tục thuộc Đề án 06/CP, đã có 63/63 tỉnh, thành phố triển khai, phát sinh 24.786 hồ sơ; (2) Đối với 02 thủ tục tại Quyết định số 422/QĐ-TTg, đã có 52/63 tỉnh, thành phố triển khai, phát sinh 36.427 hồ sơ.

CSDLQG về đăng ký doanh nghiệp: Chứa thông tin đăng ký doanh nghiệp theo thời gian thực của hơn 01 triệu doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc và không ngừng được hoàn thiện; đến hết Quý III/2023, đã kết nối với 12 bộ, ngành và 63/63 địa phương phục vụ xử lý TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành.

CSDLQG về cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC): Đã kết nối, đồng bộ dữ liệu với 100% các bộ, ngành, địa phương. Đến nay, đã đồng bộ 2.186.061/2.300.080 dữ liệu CBCCVC của các bộ, ngành, địa phương vào CSDL CBCCVC (đạt tỷ lệ 95%, tăng 14.161 dữ liệu so với tháng 8/2023). Bộ Nội vụ đã tổ chức buổi làm việc với 05 Bộ: Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc đồng bộ dữ liệu.

Dịch vụ công trực tuyến và các hệ thống thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp

Đến nay, tỷ lệ DVCTT toàn trình trên tổng số đủ điều kiện là 100%. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tiếp tục thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công các bộ, ngành, địa phương, bố trí các điểm phục vụ DVCTT và tổ chức các nhóm lưu động đến địa chỉ tổ chức, doanh nghiệp, khu dân cư, để hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ban hành văn bản về việc đề xuất một số nội dung về quy định quản lý, duy trì và khai thác CSDL địa chỉ số quốc gia. Theo đó, đến nay có 24 tỉnh, thành phố bàn giao dữ liệu địa chỉ số và ký biên bản bàn giao gồm: Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bình Phước, Cà Mau, Đồng Nai, Hưng Yên, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Nam Định, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Điện Biên, Hòa Bình, Tuyên Quang, Quảng Trị, Lào Cai, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Hải Dương, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Thái Bình (42 xã). Tổng số địa chỉ số đã thực hiện thông báo trên cả nước là 572.096 địa chỉ.

Cổng Dịch vụ công quốc gia đã tích hợp với 150 hệ thống thông tin, CSDL của các cơ quan, đơn vị; công khai toàn bộ hơn 6,3 nghìn TTHC, trong đó đã cung cấp 4.543 DVCTT (tăng 95 dịch vụ công so với tháng 8/2023); tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến tại bộ, ngành đạt 78,55%, tại địa phương đạt 68,59%. Một số bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ TTHC cung cấp DVCTT cao như: Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế,  Bộ Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Bình tỉnh Phước, tỉnh Cà Mau, tỉnh Nghệ An,... Trong 9 tháng năm 2023, Cổng đã có hơn 5,6 triệu tài khoản đăng ký, hơn 87,37 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; hơn 13 triệu lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích; hơn 19,8 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng; hơn 13 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế đến nay, Cổng có hơn 9,7 triệu tài khoản (tăng hơn 3,34 lần so với cùng kỳ năm ngoái); hơn 243 triệu hồ sơ đồng bộ (tăng hơn 1,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái); hơn 22,6 triệu lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích (tăng hơn 3,1 lần so với cùng kỳ năm ngoái); hơn 15,7 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 7,739 nghìn tỷ đồng (tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái); hơn 357 nghìn cuộc gọi tới tổng đài.

Về thực hiện miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện DVCTT theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg, Công văn số 452/TTg-KSTT: đến nay đã có 34/63 địa phương tham mưu, ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện DVCTT, nhằm thu hút người dân tham gia DVCTT.

Đối với 53 dịch vụ công thiết yếu tại Đề án 06/CP và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh, nổi bật là: 02 dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh – Đăng ký thường trú – Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng”: đến ngày 21/9/2023 đã thu thập 136.239 hồ sơ liên thông khai sinh và 12.348 hồ sơ liên thông khai tử. Một số địa phương có hồ sơ phát sinh lớn như: Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình, Bình Định, Hải Dương, Bắc Giang, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Nguyên,…

Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh triển khai giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với dịch vụ ăn uống, chống thất thu thuế, thất thu ngân sách. Đến ngày 21/9/2023, đã có 32.640 doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền thành công (tăng 3.152 doanh nghiệp so với tháng 8/2023), với số lượng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là 30,3 triệu hóa đơn (tăng 11 triệu hóa đơn so với tháng 8/2023). Tổng số tiền thuế thu trên hóa đơn 1.992,8 tỷ đồng (tăng 759,8 tỷ đồng so với tháng 8/2023).

Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Đến nay đã có 69/179 chế độ báo cáo được tích hợp hoặc nhập liệu trực tiếp trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kết nối, liên thông với các hệ thống thông tin, CSDLQG, chuyên ngành của 15 Bộ, cơ quan, tập đoàn, tổng công ty nhà nước và 63 địa phương để cung cấp thông tin, dữ liệu trực tuyến theo thời gian thực với 38 chỉ tiêu thông tin trực tuyến; hình thành 04 bộ chỉ số điều hành; thông kê; theo dõi, giám sát; kinh tế - xã hội địa phương; cập nhật trên 1.077 file dữ liệu lên chuyên mục Kho dữ liệu tổng hợp của Hệ thống phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trục liên thông văn bản quốc gia: Trong 9 tháng năm 2023 vừa qua, số lượng văn bản điện tử gửi, nhận qua Trục khoảng 5,5 triệu văn bản. Tính đến nay đã có khoảng 25,8 triệu văn bản gửi, nhận trên Trục.

Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ: Trong 9 tháng năm 2023 vừa qua, Hệ thống đã phục vụ 16 phiên họp Chính phủ và xử lý 346 phiếu lấy ý kiến Thành viên Chính phủ (thay thế gần 104 nghìn hồ sơ tài liệu giấy). Đến nay, Hệ thống đã phục vụ 81 hội nghị, phiên họp của Chính phủ và thực hiện xử lý 1.815 phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ (thay thế hơn 614 nghìn hồ sơ, tài liệu giấy).

Nguồn nhân lực số

Triển khai Nền tảng học kỹ năng trực tuyến mở đại trà (MOOCs), Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Nền tảng học trực tuyến mở đại trà tại địa chỉ https://onetouch.mic.gov.vn (Nền tảng OneTouch) để phổ cập kỹ năng số cho mọi đối tượng, bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tổ công nghệ số cộng đồng và người dân nói chung; phổ cập kỹ năng số nâng cao theo hướng cá nhân hóa, đào tạo về kỹ năng, quyền và trách nhiệm của công dân số. Nền tảng được khai trương từ đầu tháng 4/2022, tính đến ngày 04/9/2023 đã có hơn 18 triệu (18.053.000) lượt truy cập vào nền tảng học trực tuyến mở đại trà OneTouch.

Triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ): 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thành lập các Tổ CNSCĐ đến từng thôn, tổ dân phố, khu dân cư, khóm, ấp dân cư với hơn 76.905 Tổ CNSCĐ với 356.914 thành viên tham gia Tổ CNSCĐ cấp xã, thôn, phố, trong đó 53/63 địa phương hoàn thành 100% đến cấp xã.

An toàn, an ninh mạng

Trong tháng 9/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 903 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam (873 cuộc Phishing, 0 cuộc Deface, 30 cuộc Malware), giảm 35,6% so với tháng 8/2023 (1.402 cuộc), giảm 8,6% so với cùng kỳ tháng 9/2022 (988 cuộc).

Tính tới hết ngày 18/9/2023, Hệ thống thông tin (HTTT) của cơ quan nhà nước hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn HTTT là 1.982 HTTT, tăng 1,7% so với tháng 8/2023 (1.949 HTTT được phê duyệt cấp độ), tăng 106,5% cùng kỳ tháng 9 năm 2022 (960 HTTT được phê duyệt cấp độ). Tổng số HTTT trên toàn quốc là 3.161 HTTT.

Về Kinh tế số, Xã hội số

Ước tính sơ bộ tỷ trọng kinh tế số/GDP trong Quý II năm 2023 đạt khoảng 14,96%. Đến hết ngày 22/9/2023, số lượt doanh nghiệp SME tiếp cận Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số là 975.966 doanh nghiệp; số lượng doanh nghiệp SME sử dụng nền tảng của Chương trình là 163.792 doanh nghiệp.

Trong 8 tháng năm 2023 vừa qua, có khoảng 60 nền tảng/ứng dụng di động phục vụ người dân của Việt Nam có trên 1 triệu người dùng sử dụng bình quân hằng tháng, trong đó: Tổng số lượt tải mới ứng dụng di động trong tháng 8/2023 là 323 triệu lượt. Với kết quả này, Việt Nam xếp thứ 9 toàn cầu và thứ 2 khu vực Đông Nam Á về số lượng lượt tải mới ứng dụng trên thiết bị di động. Top các ứng dụng Việt Nam được tải về thiết bị nhiều nhất tính đến tháng 8/2023 là mạng xã hội Zalo, nền tảng VNeID và các ứng dụng thanh toán số (MB Bank, Viettel Pay, Ví MoMo, Vietcombank; có 07 ứng dụng có số lượng tài khoản hoạt động trong tháng 8/2023 đạt trên 10 triệu gồm: Zalo, Zing Mp3, VNeID, Báo Mới, Ví MoMo, MBBank và My Viettel. Mạng xã hội Zalo tiếp tục ghi nhận gia tăng gần 500 nghìn tài khoản hoạt động trong tháng 8/2023. Ngoài ra, top 10 ứng dụng có số lượng tài khoản hoạt động tăng nhiều nhất so với tháng trước có sự xuất hiện của 02 ứng dụng phục vụ học tập là ứng dụng từ điển TFLAT và sách nói FONOS.

 Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụVăn phòng
Tin liên quan