Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác tuyên tuyền, vận động các tổ chức tôn giáo trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các c...

Tuyên truyền phổ biến Lĩnh vực Tôn giáo  
Công tác tuyên tuyền, vận động các tổ chức tôn giáo trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị trọng đại trong năm 2021 đối với cử tri cả nước, trong đó có đông đảo chức sắc, tín đồ các tôn giáo và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, để lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Hà Nam, Sở Nội vụ đã kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm liên quan công tác bầu cử được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, trong đó, có công tác tuyên truyền, vận động bầu cử. Để triển khai thực hiện nhiệm vụ đó, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 13/KH-SNV ngày 17/3/2021 về công tác tuyên truyền, vận động bầu cử đối với các tổ chức, cá nhân các tôn giáo đang hoạt động hợp pháp trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của ngành.

       Trong kế hoạch của Sở Nội vụ, đã chọn lọc đưa các nội dung, hình thức trọng tâm, trọng điểm về tuyên truyền liên quan đến công tác bầu cử, đồng thời cũng lựa chọn những đối tượng tuyên truyền, vận động cho phù hợp và có hiệu quả, trong đó tập trung vào một số nội dung công tác như:

Một là, tuyên truyền, phổ biến cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với đất nước; khẳng định rõ đây là công việc quan trọng của mọi tầng lớp Nhân dân, là nơi để cử tri, trong đó có chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo phát huy quyền làm chủ, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Hai là, đề nghị lãnh đạo các tổ chức tôn giáo thực hiện và tích cực tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ trong độ tuổi theo quy định của pháp luật thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia bầu cử; động viên, hướng dẫn tín đồ nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử và sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú bầu vào cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Ba là, tham gia cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong việc tổ chức hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ có đạo hạnh và uy tín với quần chúng Nhân dân, với tổ chức tôn giáo; có lòng yêu nước, có tinh thần dân tộc, là những công dân tốt, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; có năng lực, sức khỏe và điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu ra ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. 

Bốn là, hướng dẫn, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ thường xuyên nêu cao cảnh giác, không nghe theo sự xúi giục, kích động, lôi kéo của các phần tử xấu; chủ động kịp thời thông tin tới các cơ quan chức năng và tham gia đấu tranh, phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực phản động phá hoại cuộc bầu cử. 

Ngoài ra Sở Nội vụ cũng chú trọng phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã nắm chắc, nắm sát tình hình hoạt động của các tôn giáo để chủ động, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết các đề nghị, nhu cầu chính đáng của các tổ chức, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng để ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.   

Qua công tác triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động bầu cử, đến nay đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau:

Thứ nhất: Các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã nhận thức được rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp là dịp để các tầng lớp nhân dân, trong đó có các tổ chức, cá nhân tôn giáo lựa chọn những đại biểu tiêu biểu cho ý chí nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân nói chung và các tổ chức tôn giáo nói riêng tại các cơ quan quyền lực cao nhất ở Trung ương và địa phương. Đồng thời hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc tham gia vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sẽ diễn ra vào ngày 23/5/2021 tới đây.

Thứ hai: Thông qua các buổi đại hội, hội nghị, các buổi lễ trọng, lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, các chức sắc, nhà tu hành trên địa bàn tỉnh đã lồng ghép, tuyên truyền rao giảng đến đông đảo tín đồ của tổ chức tôn giáo mình tích cực tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp .

Thứ ba: Qua kế hoạch đã được triển khai, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức tôn giáo lựa chọn các chức sắc, chức việc, tín đồ là những người tiêu biểu, có đủ sức khỏe, phẩm hạnh và các điều kiện theo quy định của pháp luật để tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.    

Nhìn chung, các chức sắc, chức việc được giới thiệu là những người tiêu biểu, xứng đại đại diện cho nhân dân nói chung và cho các tổ chức tôn giáo nói riêng.

        Ngay sau khi ca nhiễm Covid-19 tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân được công bố trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lãnh đạo Sở Nội vụ và Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ đã kịp thời trao đổi về tình hình dịch bệnh với một số chức sắc cốt cán các tôn giáo trên địa bàn tỉnh qua điện thoại và đề nghị các chức sắc hướng dẫn tín đồ thực hiện nghiêm thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế; Phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn gửi Tòa Tổng Giám mục Hà Nội đề nghị chỉ đạo các giáo xứ, giáo họ không tổ chức các khóa lễ đông người. Khi tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh có diễn biến phức tạp, nhiều F1 dương tính với Covid-19, Ban Tôn giáo chủ động tham mưu lãnh đạo Sở ban hành Công văn gửi các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh đề nghị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Tạm dừng các cuộc lễ tập trung đông người trong đó có lễ Phật đản, an cư kiết hạ của đạo Phật, lễ dâng hoa Đức Mẹ của đạo Công giáo; thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế; phối hợp với chính quyền sở tại tuyên truyền, vận động tín đồ và nhân dân khai báo y tế, kịp thời thông báo cho chính quyền các trường hợp nghi nhiễm hoặc đi về từ vùng dịch; Không tiếp tay cho các hoạt động đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; Không thực hiện các hoạt động lợi dụng tôn giáo, mạng xã hội để tuyên truyền các thông tin tiêu cực, không đúng về tình hình dịch bệnh, gây tâm lý hoang mang trong tín đồ, quần chúng nhân dân.

         Từ nay đến ngày bầu cử thời gian không còn nhiều. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp, công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ hết sức quan trọng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trong đó có vai trò đóng góp rất lớn của chức sắc, chức việc và tín đồ các tổ chức tôn giáo. Sở Nội vụ sẽ tiếp tục bám sát tình hình, phối hợp các phòng ban có liên quan của Sở, UBND các huyện, thành phố, thị xã để chủ động, kịp thời và bằng các phương tiện nhanh nhất, phù hợp để thông tin đến các chức sắc, tín đồ diễn biến tình hình dịch bệnh. Đề nghị các cơ sở tôn giáo tạm dừng các cuộc lễ tập trung đông người, đồng thời đề nghị các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo nghiêm túc, tự giác và tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh và khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; bình tĩnh, không hoang mang và thực hiện đúng hướng dẫn của chính quyền sở tại trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.     

         Sở Nội vụ đề nghị lãnh đạo các tổ chức tôn giáo tiếp tục kêu gọi và biểu dương các tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ phát huy tinh thần nhân văn, bác ái của các tôn giáo, đồng hành với chính quyền các cấp, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động tín đồ thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo được công tác phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới, vừa tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành Nội vụ và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2021.​


Ban Tôn giáo