Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Tin tức - Sự kiện  
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI VĂN PHÒNG UBND TỈNH
Thực hiện Quyết định thanh tra số 73/QĐ-SNV ngày 12/4/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ, ngày 05/5/2022 Đoàn thanh tra Sở Nội vụ đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định Thanh tra và tổ chức hoạt động thanh tra trực tiếp tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Tuấn lực – Phó giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra; các đồng chí thành viên trong Đoàn thanh tra. Đại diện đơn vị thanh tra có đồng chí Đoàn Văn Thọ - Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh, các đồng chí là Trưởng các phòng chuyên môn có liên quan thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Tại hội nghị Đoàn thanh tra đã công bố Quyết định thanh tra của Giám đốc Sở Nội vụ, Kế hoạch thanh tra và quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra; thống nhất chương trình, phương pháp và lịch làm việc của Đoàn. Thay mặt đơn vị thanh tra, đồng chí Đoàn Văn Thọ - Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh đã báo cáo các nội dung thanh tra theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra.

Trong thời hạn 30 ngày Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ sẽ tiến hành việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng, bố trí sắp xếp việc làm; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua khen thưởng; chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng tại Văn phòng UBND tỉnh theo đúng Kế hoạch.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

4.jpg

2.jpg

3.jpg


Thanh tra sở