Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI UBND THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

Tin tức - Sự kiện  
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI UBND THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

Thực hiện Quyết định thanh tra số 259/QĐ-SNV ngày 06/9/2023 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam về Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã tại Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý.

Ngày 20/9/2023, Đoàn thanh tra Sở Nội vụ đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định Thanh tra tại UBND thành phố Phủ Lý.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Tuấn Lực - Phó giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra; các đồng chí thành viên trong Đoàn thanh tra. Đại diện UBND thành phố Phủ Lý có đồng chí Trương Quốc Bảo - Chủ tịch UBND thành phố và các đồng chí là trưởng các phòng chuyên môn, các đồng chí chủ tịch UBND các xã, phường thuộc thuộc UBND thành phố có liên quan.

Tại hội nghị Đoàn thanh tra đã công bố Quyết định thanh tra của Giám đốc Sở Nội vụ, thông qua Kế hoạch thanh tra và quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra; thống nhất chương trình, phương pháp và lịch làm việc của Đoàn.

Thay mặt đơn vị được thanh tra, đồng chí Trương Quốc Bảo - Chủ tịch UBND thành phố đã tiếp nhận Quyết định và kế hoạch thanh tra, phân công nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường của UBND thành phố xây dựng báo cáo, cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra để phục vụ Đoàn thanh tra theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra.

Kết thúc hội nghị công bố Quyết định thanh tra. Trong thời hạn 30 ngày Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ sẽ tiến hành việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã tại Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý theo đúng Kế hoạch.


Phòng Thanh tra
Tin liên quan