Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH
Thực hiện Quyết định thanh tra số 73/QĐ-SNV ngày 12/4/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng, bố trí sắp xếp việc làm; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua khen thưởng; chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng tại Sở Lao động Thương binh và Xã hộ

Ngày 13/5/2022, Đoàn thanh tra Sở Nội vụ đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định Thanh tra và tổ chức hoạt động thanh tra trực tiếp tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh. Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Tuấn lực - Phó giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra; các đồng chí thành viên trong Đoàn thanh tra. Đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội có đồng chí Lê Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc Sở và các đồng chí là trưởng các phòng chuyên môn có liên quan thuộc Sở.

Tại hội nghị Đoàn thanh tra đã công bố Quyết định thanh tra của Giám đốc Sở Nội vụ, Kế hoạch thanh tra và quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra; thống nhất chương trình, phương pháp và lịch làm việc của Đoàn.

Thay mặt đơn vị được thanh tra, đồng chí Lê Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc Sở đã tiếp thu và chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn của Sở phối hợp làm việc với Đoàn, báo cáo, cung cấp tài liệu, giải trình các nội dung thanh tra theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra.

Kết thúc hội nghị công bố Quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra trực tiếp tại đơn vị. Quá trình thanh tra tại đơn vị, Đoàn thanh tra đã làm việc thực tế tại Trường Cao đẳng Nghề Hà Nam; Trung tâm công tác xã hội; Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh. Trong thời hạn 30 ngày Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ sẽ tiến hành thanh tra theo đúng nội dung Kế hoạch số 23/KH-Đ.TTr ngày 13/4/2022 của Đoàn./.

8.jpg

9.jpg


Thanh tra sở