Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị...

Tin tức - Sự kiện  
Công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Hà Nam
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm:
Quyết định công bố: QĐ CÔNG BỐ CHỈ SỐ CCHC 2022.pdf
Phòng Cải cách hành chính