Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Kết luận thanh tra thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tin tức - Sự kiện  
Công bố Kết luận thanh tra thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Thực hiện Quyết định số 1211/QĐ-BNV ngày 24/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022 của Bộ Nội vụ. Chiều ngày 09/8/2022  Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị công bố Kết luận thanh tra của Ban Tôn giáo Chính phủ về thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Dự Hội nghị thông báo kết luận thanh tra có đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tiến Trọng – Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, Trưởng đoàn thanh tra và đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo các sở: Nội vụ, công an; xây dựng, tài nguyên & môi trường; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã có liên quan.  

Hội nghị đã nghe thư ký đoàn thanh tra công bố toàn văn Kết luận thanh tra  số 1061/KL-TGCP 01/8/2022 của Ban Tôn giáo Chính phủ về thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại UBND tỉnh Hà Nam. Theo đó, niên độ thanh tra từ năm 2019 đến năm 2021, thời gian tiến hành thanh tra từ ngày 27/6 đến 01/7/2022. Đoàn thanh tra Ban Tôn giáo Chính phủ đã tiến hành thanh tra tại UBND tỉnh Hà Nam và 4 đơn vị hành chính cấp huyện gồm: Duy Tiên, Phủ Lý, Lý Nhân và Kim Bảng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức, tiếp thu toàn văn công bố Kết luận của Đoàn thanh tra Ban Tôn giáo Chính phủ, đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của Đoàn Thanh tra, đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã báo cáo UBND tỉnh về kết quả xử lý các vụ việc theo thông báo kết luận thanh tra; Đề nghị Sở Nội vụ tham mưu, xây dựng kế hoạch để kịp thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại đã nêu trong Kết luận.

Thay mặt Đoàn thanh tra Ban Tôn giáo Chính phủ đồng chí Nguyễn Tiến Trọng đánh giá cao công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của tỉnh Hà Nam thời gian qua. Đồng chí băn khăn nhất là bộ máy làm công tác tôn giáo , tín ngưỡng của tỉnh, do vậy đề nghị UBND tỉnh Hà Nam tiếp tục quan tâm, kiện toàn bộ máy tổ chức làm công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo các cấp được ổn định, có vị trí tương xứng với nhiệm vụ được giao. Hàng năm thường xuyên xây dựng kế hoạch tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác Tôn giáo, tín ngưỡng.  ​

kltt1.jpg

kltt2.jpg

kltt3.jpg

kltt4.jpg

kltt5.jpg

kltt6.jpg

kltt7.jpg


Phòng Tôn giáo, tín ngưỡng