Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản của TW  
Nghị định 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ
Chính phủ đã ban hành Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP chính sách tinh giản biên chế.
Số ký hiệu: 113/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành:31/8/2018
Ngày có hiệu lực: 15/10/2018
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Trích yếu:  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP chính sách tinh giản biên chế.
​Phân loại văn bản: Nghị định
Theo https://nld.com.vn/