Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệ...

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
ngày 20/6/2020 Ban chấp hành Trung ương ban hành chỉ thị số 45-CT/TW về việc lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: 3. Chỉ thị 45-CT.BCT.pdf
Văn phòng Sở