Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ số SIPAS 2021 phản ánh toàn diện thực trạng chất lượng cung ứng dịch vụ công

Tuyên truyền phổ biến Lĩnh vực Cải cách hành chính  
Chỉ số SIPAS 2021 phản ánh toàn diện thực trạng chất lượng cung ứng dịch vụ công
Sáng ngày 25/5, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 (SIPAS 2021) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 (PAR index 2021) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ Phạm Minh Hùng báo cáo tại Hội nghị
Báo cáo tại Hội nghị, ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính – Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ cho biết, năm 2021, Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức (NDTC) đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN) nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ công (DVC), chất lượng phục vụ NDTC của các CQHCNN, thông qua đó, giúp các CQHCNN nắm bắt được thực trạng chất lượng DVC, nhu cầu, mong đợi của NDTC để làm cơ sở xác định, thực hiện các biện pháp cải thiện chất lượng DVC, chất lượng phục vụ NDTC, mang lại sự hài lòng cho NDTC. 
Đây là một năm mà việc triển khai đo lường sự hài lòng của NDTC trong cả nước gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 gây ra. Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan đã nỗ lực rất lớn và có những điều chỉnh kịp thời để có thể triển khai đo lường sự hài lòng của NDTC, trong đó Ủy ban Nhân dân 63 tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp, hỗ trợ chọn mẫu điều tra xã hội học; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn 63 Bưu điện tỉnh thực hiện phát, thu phiếu điều tra xã hội học đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19; Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tham gia ý kiến thông qua báo cáo kết quả. Nhờ đó, việc triển khai đo lường sự hài lòng của NDTC năm 2021 đã hoàn thành, lắng nghe được ý kiến phản hồi của 28.372 NDTC từ khắp mọi vùng, miền trong cả nước. 
Kết quả đo lường sự hài lòng của NDTC năm 2021:
NDTC chủ yếu tiếp cận thông tin về cơ quan cung ứng DVC và quy định TTHC thông qua công chức, với các chỉ số lần lượt là 50.88% và 62.72%, còn lại là các hình thức khác. Tỷ lệ NDTC tiếp cận thông tin về 2 nội dung này thông qua mạng internet chỉ là 12.64% và 14.89%.
3.26% NDTC phải đi lại nhiều lần để thực hiện DVC. Việc NDTC phải đi lại nhiều lần xảy ra tại 61/63 tỉnh.
0.45% NDTC phản ánh bị công chức gây phiền hà, sách nhiễu, 0.14% NDTC phản ánh phải nộp thêm tiền ngoài phí/lệ phí trong quá trình giao dịch dịch vụ công. 46/63 tỉnh có NDTC phản ánh bị công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 22/63 tỉnh có NDTC phản ánh phải trả thêm tiền ngoài phí/lệ phí.
2.85% NDTC không nhận được giấy hẹn trả kết quả dịch vụ và tình trạng này xảy ra ở 25/63 tỉnh.
2.57% NDTC bị trễ hẹn trả kết quả, trong số đó, chỉ có 40.38% nhận được thông báo của cơ quan về việc trễ hẹn trả kết quả và 42.58% nhận được xin lỗi của cơ quan về việc trễ hẹn trả kết quả.  57/63 tỉnh xảy ra tình trạng trễ hẹn trả kết quả dịch vụ, trong đó chỉ có 4/57 tỉnh thực hiện thông báo cho NDTC về việc trễ hẹn và cũng 4/57 tỉnh đã thực hiện xin lỗi NDTC về việc trễ hẹn.
Tỷ lệ NDTC hài lòng về 4 nội dung đánh giá về tiếp cận dịch vụ nằm trong khoảng 88.16% - 89.08%. Chỉ số hài lòng chung về tiếp cận dịch vụ là 88.66%.
Tỷ lệ NDTC hài lòng về 5 nội dung đánh giá về thủ tục hành chính nằm trong khoảng 87.98% - 88.97%. Chỉ số hài lòng chung về thủ tục hành chính là 88.48%.
Tỷ lệ NDTC hài lòng về 7 nội dung đánh giá về công chức nằm trong khoảng 88.00% - 88.60%. Chỉ số hài lòng chung về công chức là 88.25%.
Tỷ lệ NDTC hài lòng về 4 nội dung đánh giá về kết quả dịch vụ nằm trong khoảng 89.35% - 89.76%. Chỉ số hài lòng chung về kết quả dịch vụ là 89.52%.
Tỷ lệ NDTC hài lòng về 4 nội dung đánh giá về việc cơ quan tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của NDTC nằm trong khoảng 80.48% - 81.45%. Chỉ số hài lòng chung về việc cơ quan tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của NDTC là 80.90%.
Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính nói chung cả nước năm 2021 là 87.16%. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của 63 tỉnh nằm trong khoảng 94.07% - 82.79%. Các tỉnh có Chỉ số hài lòng cao ở nhóm đầu (từ 90% trở lên) gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Tĩnh, Sơn La, Bắc Ninh và Bắc Giang.
Ba nội dung mà NDTC mong đợi các CQHCNN cải thiện nhiều nhất là: (1) Tiếp tục đơn giản hóa TTHC, với 54,02% mong đợi; (2) Rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, với 51.89% NDTC mong đợi; (3) Tăng cường nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính, với 47.26% NDTC mong đợi. Mặc dù yếu tố thủ tục hành chính nhận được sự hài lòng của NDTC cao thứ 2 trong số 5 yếu tố được đánh giá nhưng 2 nội dung mà NDTC mong đợi được CQHCNN cải thiện nhiều nhất đều thuộc yếu tố thủ tục hành chính.

Quang cảnh Hội nghị

Ông Phạm Minh Hùng nhấn mạnh, Chỉ số hài lòng của NDTC đã mang lại những kết quả, tác động tích cực đối với cả CQHCNN và NDTC. Chỉ số hài lòng của NDTC cho thấy toàn diện thực trạng chất lượng cung ứng dịch vụ công, từ đó cung cấp thông tin kịp thời, khách quan giúp Chính phủ, chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước có cơ sở để thực hiện các giải pháp cải cách, nâng cao chất lượng dịch vụ công, chất lượng phục vụ NDTC. 
Chỉ số hài lòng của NDTC tạo ra những thay đổi trong tư duy, phong cách, văn hóa thực thi công vụ, cung ứng dịch vụ công theo hướng lấy người dân làm trung tâm, mang lại sự hài lòng cho NDTC. Chỉ số hài lòng của NDTC còn thể hiện những nỗ lực của Chính phủ, chính quyền vì dân, minh bạch, có trách nhiệm giải trình, gần gũi và lắng nghe người dân. Ngoài ra, Chỉ số hài lòng của NDTC cũng góp phần nâng cao nhận thức của người dân về quyền lợi, trách nhiệm trong việc thực hiện giám sát, phản hồi ý kiến đối với CQHCNN về chính sách, dịch vụ công và là một kênh để NDTC thực hiện quyền lợi, trách nhiệm đó. 
Theo moha.gov.vn