Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Hà Nam tiếp nhận hồ sơ vĩnh viễn từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam

Tin tức - Sự kiện  
Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Hà Nam tiếp nhận hồ sơ vĩnh viễn từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam
Thực hiện Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp; Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 30/3/2015 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu  trữ lịch sử tỉnh Hà Nam.

Theo đề nghị công văn sốCông văn số 758/STTTT-VP ngày 02/08/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam về việc đề nghị thẩm định Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2021. Sở Nội vụ đã thẩm định và phê duyệt Mục lục hồ sơ tài liệu nộp lưu của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam.

Sáng ngày 17/8/2021 chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Hà Nam phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nambàn giao và tiếp nhận 71 hồ sơ được bảo quản trong 8 hộp tài liệu. Thành phần tài liệu bao gồm tài liệu của Văn phòng Sở; Đảng; Công đoàn; Đoàn thanh niên, thời gian từ năm 2005 đến năm 2019 có giá trị bảo quản vĩnh viễn.

Tại lễ giao nhận đ/c Phạm Văn Qúy - Phó Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Nam nêu rõ việc tiếp nhận tài liệu lưu trữ của hai cơ quan vào Lưu trữ lịch sử tỉnh là công việc hết sức cần thiết, đảm bảo đúng quy định và đúng hướng dẫn của TW nhằm hoàn thiện các Phông lưu trữ của tỉnh Hà Nam.Tài liệu lưu trữ sẽ tiếp tục được bảo quản tốt, tiếp tục được khai thác, sử dụng, phát huy giá trị, phục vụ hoạt động thực tiễn, nghiên cứu lịch sử, khoa học....góp phần phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Hà Nam.

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông đ/c Lê Hồng Quang - Chánh văn phòng Sở đã cảm ơn và nhất trí cao với những ý kiến đóng góp về lĩnh vực VTLL của lãnh đạo đơn vị.

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh đã chuẩn bịđầy đủ mọi điều kiện: phòng, kho lưu trữ và các trang thiết bị bảo quản để tiếp nhận tài liệu. Kiểm tra, đối chiếu Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu với thực tế tài liệu giao nộp; Lập Biên bản giao nhận tài liệu; Đưa tài liệu vào kho và xếp lên giá để quản lý, bảo quản và khai thác, sử dụng…

Một số hình ảnh hội nghị:

kiemtratlstttt.jpg

1.jpg


Chi cục VTLT
Tin liên quan