Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi cục Văn thư – Lưu trữ tiếp nhận hồ sơ tài liệu vĩnh viễn từ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam.

Tin tức - Sự kiện  
Chi cục Văn thư – Lưu trữ tiếp nhận hồ sơ tài liệu vĩnh viễn từ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam.
Sáng ngày 27/8/2021, Chi cục Văn thư – lưu trữ Hà Nam phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Nam tổ chức giao nhận hồ sơ tài liệu.

          Theo đề nghị công văn số 761/SNN-VP về việc kiểm tra, thẩm định tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn vào Lưu trữ lịch sử tỉnh, Sở Nội vụ đã tiến hành thẩm định và đồng ý phê duyệt Mục lục hồ sơ, tài liệu của Sở Nông nghiệp và PTNT vào Lưu trữ lịch sử tỉnh bao gồm 383 hồ sơ được bảo quản trong 68 hộp tài liệu. Thành phần tài liệu bao gồm tài liệu của Văn phòng Sở, phòng  Kế hoạch – tài chính, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật, Chi cục chăn nuôi và thú y, Chi cục Thủy lợi, Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục QLCL nông lâm sản và thủy sản, Chi cục kiểm lâm, Trung tâm khuyến nông. Thời gian hồ sơ tài liệu từ năm 2011 trở về trước có giá trị bảo quản vĩnh viễn.

           Tại hội nghị, đại diện Chi cục Văn thư – Lưu trữ Tại nêu rõ việc tiếp nhận tài liệu lưu trữ của hai cơ quan vào Lưu trữ lịch sử tỉnh là công việc hết sức cần thiết, đảm bảo đúng quy định và đúng hướng dẫn của TW nhằm hoàn thiện các Phông lưu trữ của tỉnh Hà Nam. Tài liệu lưu trữ sẽ tiếp tục được bảo quản tốt, tiếp tục được khai thác, sử dụng, phát huy giá trị, phục vụ hoạt động thực tiễn, nghiên cứu lịch sử, khoa học....góp phần phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Hà Nam.

snn-bangiao1.jpg

Toàn cảnh hội nghị

           Đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng chí Mai Quốc Trung – Phó Chánh Văn phòng Sở đã lắng nghe và nhất trí với những ý kiến đóng góp của Chi cục, mong muốn được phối hợp để công cuộc tra cứu tài liệu được hiệu quả.

snn-bangiao2.jpg

Đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu tại hội nghị 

        Ngay sau khi tiếp nhận tài liệu, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện: phòng, kho lưu trữ và các trang thiết bị bảo quản để tiếp nhận tài liệu. Kiểm tra, đối chiếu Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu với thực tế tài liệu giao nộp; Lập Biên bản giao nhận tài liệu; Đưa tài liệu vào kho và xếp lên giá để quản lý, bảo quản và khai thác, sử dụng…​


Chi cục VTLT