Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi cục Văn thư – Lưu trữ, Sở Nội vụ chuyển trụ sở làm việc

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Chi cục Văn thư – Lưu trữ, Sở Nội vụ chuyển trụ sở làm việc
Năm 2009 đến tháng 5 năm 2015, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự cố gắng nỗ lực của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sở Nội vụ, Dự án đầu tư xây dựng Kho Lưu trữ chuyên dụng tỉnh Hà Nam chính thức được phê duyệt. Tháng 11 năm 2015 Sở Nội vụ khởi công xây dựng Kho Lưu trữ chuyên dụng, công trình 04 tầng 01 tầng áp mái chống nóng được xây dựng trên diện tích 1.004,0 m2, tổng diện tích sàn xây dựng trên 4.000m2. Đến tháng 12 năm 2018 công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

ảnh.png

Trụ sở làm việc Chi cục Văn thư, Lưu trữ - Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam

Thực hiện Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư – Lưu trữ và được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Sở Nội vụ, ngày 14 tháng 01 năm 2019 Chi Cục Văn thư, Lưu trữ chính thức chuyển trụ sở làm việc từ 165 đường Trường Chinh, phường Hai Bà Trưng, Phủ Lý đến địa điểm mới Địa chỉ: Khu đô thị Bắc Châu Giang, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Chi cục Văn thư – Lưu trữ trực tiếp quản lý Kho Lưu trữ chuyên dụng và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

          Các đơn vị, tổ chức, cá nhân giao dịch làm việc, thư tín... vui lòng liên hệ theo địa chỉ mới như trên. Mọi chức năng hoạt động và các thông tin liên quan khác của Chi cục không thay đổi. Chi cục văn thư, lưu trữ thông tin đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết để tiện liên hệ công tác./.


Chi cục VTLT