Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi cục Văn thư - Lưu trữ khảo sát nắm tình hình thực hiện công tác văn thư lưu trữ tại Viễn thông Hà Nam

Tin tức - Sự kiện  
Chi cục Văn thư - Lưu trữ khảo sát nắm tình hình thực hiện công tác văn thư lưu trữ tại Viễn thông Hà Nam
Thực hiện kế hoạch số 02/KH-VTLT ngày 10/9/2020 của về triển khai đi cơ sở, khảo sát, nắm tình hình, hướng dẫn công tác VT-LT năm 2020. Ngày 22/9, đoàn công tác Chi cục Văn thư - Lưu trữ do đồng chí Phạm Văn Quý - Phó Chi cục trưởng làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác VT - LT tại Viễn thông Hà Nam.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Duy Chấn – Trưởng phòng nhân sự tổng hợp cùng các bộ phận liên quan.

z2123704533485_0389e9052cfb797d4387491f5cb6291e.jpg

Quang cảnh buổi làm việc.

            Qua nắm tình hình triển khai công tác VT- LT tại Viễn thông Hà Nam cho thấy, đơn vị đã quan tâm và chỉ đạo kịp thời và thực hiện có hiệu quả các văn bản hướng dẫn, quy chế, quy định của Chi cục VT -LT. Tuy nhiên, công tác VTLT tại đơn vị vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chưa lập danh mục hồ sơ hằng năm; không có sổ đăng ký văn bản mật;…

z2123704539134_be93fabbcfa1c94e36fe9350552b9988.jpg

            Trên cơ sở tồn tại, hạn chế của đơn vị đồng chí Phạm Văn Quý - Phó Chi cục trưởng Chi cục VT-LT yêu cầu Viễn thông Hà Nam quan tâm hơn nữa đến công tác văn thư lưu trữ. Trước mắt, cần quán triệt có hiệu quả Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ. Chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ làm công tác VT-LT.


Chi cục Văn thư Lưu trữ