Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Nội vụ triển khai hướng dẫn xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân...

Tin tức - Sự kiện  
Bộ Nội vụ triển khai hướng dẫn xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày 22 tháng 11 năm 2022, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 – 2030 và Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 do đồng chí Phạm Minh Hùng - Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Hà Nam, có đồng chí Trương Công Khải - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ cùng đại diện các cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Trưởng các phòng chuyên môn, công chức Phòng Cải cách hành chính và Văn thư, lưu trữ, Sở Nội vụ.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các tỉnh, thành phố. Theo đó, việc đánh giá Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 vẫn được thực hiện qua 2 hình thức là các địa phương tự đánh giá, chấm điểm và qua công tác điều tra xã hội học.

Năm 2022, thực hiện đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính theo quy định tại Quyết định số 876/QĐ-BNV ngày 10/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022 - 2030". Căn cứ vào kết quả cải cách hành chính thực tế đạt được, các tỉnh, thành phố triển khai công tác tự đánh giá, chấm điểm đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần theo quy định và gửi Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Về điều tra xã hội học, có 5 nhóm đối tượng thực hiện điều tra là đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, lãnh đạo cấp Sở, lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở, lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, người dân và doanh nghiệp. Dự kiến sẽ có khoảng 24.130 người được lấy ý kiến đối với công tác cải cách hành chính của các tỉnh, thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Ông Phạm Minh Hùng - Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác này trong đánh giá quá trình thực hiện cải cách hành chính của các tỉnh, thành phố. Do đó, các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan, việc cung cấp tài liệu kiểm chứng phải thực hiện trung thực, khách quan, chính xác, kịp thời. Đối với những tài liệu kiểm chứng không trung thực, sai sót nghiêm trọng sẽ đề xuất không công nhận kết quả tự chấm của địa phương đó.

Tiếp thu ý kiến của các địa phương, Ông Phạm Minh Hùng đề nghị Vụ Cải cách hành chính tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương liên quan xây dựng hướng dẫn cụ thể đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các tỉnh, thành phố./.​Phòng Cải cách hành chính