Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Nội vụ: Hướng dẫn sử dụng các tính năng mới của phần mềm Một cửa, một cửa liên thông

Tin tức - Sự kiện  
Bộ Nội vụ: Hướng dẫn sử dụng các tính năng mới của phần mềm Một cửa, một cửa liên thông
Sáng 25/9/2023, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Tập huấn hướng dẫn sử dụng tính năng khai thác cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư và khai thác hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) tại Kho lưu trữ của Cổng Dịch vụ công quốc gia trên phần mềm Một cửa, một cửa liên thông của Bộ Nội vụ. Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh, Trưởng Bộ phận Một cửa Bộ Nội vụ dự và phát biểu khai mạc Lớp tập huấn. Tham dự Lớp tập huấn có lãnh đạo, công chức, viên chức làm tại bộ phận Một cửa và giải quyết TTHC của các đơn vị có TTHC.


Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh chủ trì, phát biểu khai mạc Lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết: thực hiện theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, Bộ Nội vụ là một trong những cơ quan đầu tiên của Chính phủ khai trương Bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động điều hành của Bộ Nội vụ, giải quyết TTHC của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ; từng bước tối ưu hóa hoạt động quản lý, điều hành của Bộ Nội vụ trong giải quyết các TTHC và cung ứng dịch vụ hành chính công của Bộ Nội vụ. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, đảm bảo công khai, minh bạch, từng bước đơn giản hóa các TTHC; đáp ứng các yêu cầu giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân một cách tốt nhất về chất lượng và thời gian.

Trưởng Bộ phận Một cửa Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh nhấn mạnh, mục đích của Lớp tập huấn nhằm hướng dẫn công chức, viên chức làm việc tại bộ phận Một cửa và giải quyết TTHC của các đơn vị có TTHC sử dụng thành thạo tính năng khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức và khai thác TTHC tại Kho lưu trữ của Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ cho giải quyết các TTHC.

Đồng chí Vũ Đăng Minh đề nghị, các báo cáo viên có phương pháp thích hợp, đưa ra các tình huống thực tế truyền đạt các kỹ năng, kiến thức một cách đơn giản, dễ hiểu; các học viên nghiêm túc nghiên cứu, học tập, trao đổi để tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại đơn vị mình.

Quang cảnh Lớp tập huấn

Tham gia Lớp tập huấn, các học viên được các báo cáo viên là chuyên gia đến từ Tập đoàn Viettel hướng dẫn: 1) Sử dụng phần mềm Một cửa (chuyển hồ sơ, giải quyết TTHC, trình ký, ký số), hướng dẫn sử dụng App (máy tính bảng, điện thoại) giải quyết TTHC. 2) Khai thác, tái sử dụng thông tin dữ liệu dân cư từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ việc giải quyết TTHC trên phần mềm Một cửa của Bộ Nội vụ. 3) Khai thác hồ sơ TTHC tại Kho lưu trữ của Cổng Dịch vụ công quốc gia trên phần mềm Một cửa của Bộ Nội vụ./.


Văn phòng