Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý đơn thư của ông Hoàng Văn Tíu, Thanh Liêm, Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Xử lý đơn thư của ông Hoàng Văn Tíu, Thanh Liêm, Hà Nam
Ngày 16 tháng 9 năm 2014, Sở Nội vụ Hà Nam nhận được Đơn thư về việc khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ của ông Hoàng Văn Tíu, địa chỉ: Thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Sở Nội vụ có văn bản số 486/SNV-TTr, ngày 17 tháng 9 năm 2014 chuyển đơn của ông đến UBND huyện Thanh Liêm để kiểm tra, giải quyết.

Thanh Tra