Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trả lời đơn thư của bà Phạm Thị Hát, Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Trả lời đơn thư của bà Phạm Thị Hát, Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam
Ngày 06 tháng 10 năm 2014, Sở Nội Hà Nam nhận được đơn thư của bà Phạm Thị Hát, xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Sau khi xem xét nội dung đơn, Sở Nội vụ có Công văn số 524/SNVV-TTr, ngày 06 tháng 10 năm 2014 về việc giải quyết đơn thư, chuyển UBND huyện Lý Nhân để giải quyét theo đúng quy định của pháp luật.

Nội dung công văn 524/SNV-TTr

Thanh tra