Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trả lời đơn thư bà Phan Thị Thủy - Xóm Hùng Tiến, Nhân Thịnh, Lý Nhân, Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Trả lời đơn thư bà Phan Thị Thủy - Xóm Hùng Tiến, Nhân Thịnh, Lý Nhân, Hà Nam
Ngày 03 tháng 9 năm 2014, Sở Nội vụ Hà Nam nhận được đơn khiếu nại của bà Phan Thị Thủy về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho mẹ bà là cụ Trần Thị Tấn - sinh năm 1919 (đã mất năm 2000). Ngày 5 tháng 9 năm 2014, Sở Nội vụ có văn bản số 454/SNV-TTr trả lời bà như sau:
Thanh Tra