Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục thay đổi hoặc cấp lại giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ

Thủ tục hành chính Lĩnh vực hội, tổ chức phi chính phủ  
Thủ tục thay đổi hoặc cấp lại giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ

 Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân tập hợp đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

- Bước 2: Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ thẩm định trình lãnh đạo sở và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định;

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin thay đổi giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ;

- Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ nêu rõ lý do về việc xin thay đổi giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ:

- Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

- 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Trường hợp xin thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ)

 

- 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cho phép thành lập quỹ cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ, trong đó ghi rõ số lần cấp lại và số giấy phép thành lập đã được cấp trước đây.

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ.

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức

Phí, lệ phí: Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện;

- Thông tư 02/2013/TT-BNV ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP.