Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục thành lập và hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của quỹ

Thủ tục hành chính Lĩnh vực hội, tổ chức phi chính phủ  
Thủ tục thành lập và hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của quỹ

 Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân tập hợp đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

- Bước 2: Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ thẩm định trình lãnh đạo sở và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định;

- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản  thông báo thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của quỹ, trong đó ghi rõ: Tên quỹ và địa chỉ trụ sở chính của quỹ; tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực hoạt động chính hoặc văn phòng đại diện; họ và tên, nơi thường trú, số CMND hoặc hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. Người đại diện theo pháp luật của quỹ ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu của quỹ

- Bản sao quyết định của hội đồng quản lý quỹ về việc thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện có chứng thực;

- Bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh hoặc văn phòng đại diện có chứng thực;

- Bản sao giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có chứng thực, bản sao điều lệ của quỹ đã được công nhận có chứng thực.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ)

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ.

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân                                                              

Phí, lệ phí: Không                                                                 

Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính             

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện;