Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục Tiếp nhận đăng ký Hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thành phố thuộc tỉnh.

Thủ tục hành chính  
Thủ tục Tiếp nhận đăng ký Hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thành phố thuộc tỉnh.

 

Trình tự thực hiện

- Tổ chức tôn giáo nộp đơn và hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

- Phòng tôn giáo phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh và UBND các huyện, thành phố xem xét và tham mưu lãnh đạo Sở báo cáo, đề xuất UBND tỉnh quyết định.

-Tổ chức tôn giáo nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đăng ký; (Vào đây để tải mẫu)

- Nội quy, quy chế hoặc điều lệ của hội đoàn;

- Danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn.

b) Số lượng hồ sơ:     01    (bộ)

Thời hạn giải quyết

40 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân                                                              

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Nội vụ

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận    

Phí, lệ phí

Không  

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18/6/2004 của Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội. Có hiệu lực từ ngày 15/11/2004.

Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo