Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục Thành lập tổ chức hội

Thủ tục hành chính Lĩnh vực hội, tổ chức phi chính phủ  
Thủ tục Thành lập tổ chức hội

Trình tự thực hiện

 

- Bước 1: Công dân tập hợp đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

- Bước 2: Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ thẩm định trình lãnh đạo sở và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định;

- Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

Cách thức thực hiện

 - Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin phép thành lập hội (tải mẫu);

- Dự thảo điều lệ hội;

- Danh sách những người trong Ban vận động được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;

- Lý lịch tư pháp người đứng đầu ban vận động có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Văn bản xác nhận trụ sở hội.

- Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có)

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Thời hạn giải quyết

18 ngày làm việc (Từ khi nhận đủ hồ sơ)

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ.

Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị thành lập hội

Phí, lệ phí: Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Thông tư 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

1. Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ.

2. Các điều kiện khác được quy định tại Điều 5, Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ.