Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục Thành lập tổ chức Quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Thủ tục hành chính Lĩnh vực hội, tổ chức phi chính phủ  
Thủ tục Thành lập tổ chức Quỹ xã hội, quỹ từ thiện

 Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân tập hợp đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

- Bước 2: Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ thẩm định trình lãnh đạo sở và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định;

- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị thành lập quỹ;

- Dự thảo điều lệ quỹ;

- Tài liệu chứng minh tài sản đóng góp để thành lập quỹ theo quy định tại Điều 12, Nghị định 30/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

- Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của các thành viên ban sáng lập quỹ và các tài liệu theo quy định tại Điều 9, Điều 10 hoặc Điều 11 Nghị định 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ và quy định tại Điều 2, Điều 4 Thông tư 02/2013/TT-BNV ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc (Kể từ khi nhận đủ hồ sơ)

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ.

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân                                                              

Phí, lệ phí: Không                                                                 

Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính             

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện;

- Thông tư 02/2013/TT-BNV ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Mục đích hoạt động: Quỹ được tổ chức và hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ và khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học, từ thiện, nhân đạo và các mục đích phát triển cộng đồng, không vì mục đích lợi nhuận.