Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục Chấp thuận đi học các trường đào tạo người chuyên hoạt động tôn giáo (học viện Phật giáo, Đại chủng viện, Viện thánh kinh thần học)

Thủ tục hành chính  
Thủ tục Chấp thuận đi học các trường đào tạo người chuyên hoạt động tôn giáo (học viện Phật giáo, Đại chủng viện, Viện thánh kinh thần học)

Trình tự thực hiện

- Tổ chức tôn giáo (cá nhân được cử đi học) nộp đơn và hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ.

- Phòng tôn giáo phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh và UBND các huyện, thành phố kiểm tra, xem xét và tham mưu lãnh đạo Sở báo cáo, đề xuất UBND tỉnh quyết định.

- Tổ chức (cá nhân) tôn giáo nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết Sở Nội vụ.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn trình bày nguyện vọng (có xác nhận của tổ chức tôn giáo chọn đi học);

- Sơ yếu lý lịch cá nhân;

- Giấy chiêu sinh (hoặc kết quả trúng tuyển);

- Văn bản đề nghị của tổ chức tôn giáo có thẩm quyền;

- Bản nhận xét của UBND cấp xã

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân                                                        

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Nội vụ

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận              

Phí, lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18/6/2004 của Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội. Có hiệu lực từ ngày 15/11/2004.

Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND tỉnh Hà Nam. Có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.