Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BVH-BNV ngày 30/6/2016 của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật

Văn bản quy phạm pháp luật  
Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BVH-BNV ngày 30/6/2016 của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật

 Nội dung chi tiết xem tại đây