Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BVH-BNVBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nội vụquy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở

Văn bản quy phạm pháp luật  
Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BVH-BNVBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nội vụquy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở

 Nội dung chi tiết xem tại đây