Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về Cuộc thi Sáng chế năm 2014

Thông tin về sáng kiến, đề tài khoa học  
Thông báo về Cuộc thi Sáng chế năm 2014

Được phép của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), các Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo tổ chức Cuộc thi Sáng chế năm 2014 trên phạm vi toàn quốc.

Mục đích của Cuộc thi là nhằm khuyến khích các hoạt động sáng chế, sáng tạo ra những công nghệ có tính ứng dụng rộng rãi, dễ dàng và chi phí thấp để đáp ứng các nhu cầu thiết thực của cuộc sống, góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng địa phương, cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.

Mọi công dân Việt Nam đang cư trú, sinh sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, có giải pháp kỹ thuật đối tượng được bảo hộ sáng chế (sau đây gọi chung là “giải pháp kỹ thuật”) có thời điểm tạo ra hoặc lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam sau ngày 31/12/2008 và chưa tham dự Cuộc thi Sáng chế năm 2013, đều có thể đăng ký tham dự Cuộc thi.

Thời hạn nhận hồ sơ dự thi bắt đầu từ ngày 30/7/2014 đến hết ngày 30/9/2014.

Giải thưởng của Cuộc thi gồm:

- 01 Giải Nhất trị giá 100 triệu đồng, kèm theo huy chương và Giấy chứng nhận của WIPO;

- 01 Giải Nhì trị giá 50 triệu đồng, kèm theo huy chương và Giấy chứng nhận của WIPO;

- 01 Giải Ba trị giá 30 triệu đồng, kèm theo huy chương và Giấy chứng nhận của WIPO; và

- 12 Giải khuyến khích dành cho các giải pháp kỹ thuật được chọn vào Vòng chung khảo, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, kèm theo Giấy chứng nhận của WIPO.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức Cuộc thi theo địa chỉ dưới đây:

Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ)

Địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.3558 3328

 

Dưới đây là các văn bản liên quan đến Cuộc thi:

- Công văn số 4397/VPCP-KGVX ngày 16/6/2014

- Công văn số 2526/BKHCN-SHTT ngày 15/7/2014

- Quyết định số 1748/QĐ-BKHCN ngày 15/7/2014 về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng chế năm 2014

- Phiếu đăng ký thi Cuộc thi Sáng chế năm 2014 (dành cho tổ chức)

- Phiếu đăng ký thi Cuộc thi Sáng chế năm 2014 (dành cho cá nhân)

- Bản mô tả giải pháp kỹ thuật

- Quyết định số 1588/QĐ-BKHCN ngày 27/6/2014 về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng chế năm 2014

Cục Sở hữu trí tuệ