Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh tra việc quản lý hồ sơ; thực hiện chế độ, chính sách cán bộ, công chức cấp xã huyện Bình Lục

Tuyên truyền phổ biến Lĩnh vực Thanh tra  
Thanh tra  việc quản lý hồ sơ; thực hiện chế độ, chính sách cán bộ, công chức cấp xã huyện Bình Lục
Sáng ngày 13/11/2017, tại trụ sở làm việc của UBND huyện Bình Lục, Đoàn thanh tra Sở Nội vụ làm việc với UBND huyện Bình Lục về việc quản lý hồ sơ; thực hiện chế độ, chính sách cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố; Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Hội đối với các Hội hoạt động trong phạm vi cấp xã tại UBND huyện Bình Lục.

 Đoàn thanh tra nghe báo cáo của UBND huyện Bình Lục, Đoàn thanh tra, kiểm tra thực tế hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã và công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Hội đối với các Hội hoạt động trong phạm vi cấp xã tại UBND huyện Bình Lục.

Qua thanh tra, những ưu điểm trong việc quản lý hồ sơ; thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở xã thôn; công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Hội đã được Đoàn đánh giá và ghi nhận. Những mặt còn tồn tại hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức và hoạt động của các tổ chức hội trong phạm vi cấp xã tại UBND huyện Bình Lục đã được Đoàn thanh tra chỉ rõ trong buổi làm việc. Đoàn thanh tra cũng ghi nhận kiến nghị của UBND huyện Bình Lục để đề nghị với cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.