Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức  
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Ngày 31/7/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Theo đó, bỏ quy định: Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” khi nghỉ từ 40 ngày làm việc trở lên tại Khoản 6 Điều 5 Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014.

Như vậy, tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP chỉ còn 02 trường hợp sau sẽ không được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”:

- Người mới tuyển dụng dưới 10 tháng;

- Bị kỷ luật từ hình thức khiển khách trở lên.

Ngoài ra, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với cán bộ, công chức, viên chức vẫn được giữ nguyên như sau:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt năng suất và chất lượng cao;

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua;

- Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ;

- Có đạo đức, lối sống lành mạnh. 

Nghị định 91/2017/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2017.

Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây.