Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tiêu điểm  
01/03/2021
Ngày 26 tháng 02 năm 2021 Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Nghị quyết số 01/NQ-UBBC về việc ấn định đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2021 - 2026
22/02/2021
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập, có hiệu lực thi hành từ 20/3/2021.
22/02/2021
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương và định mức biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức thuộc ngành công thương.
22/02/2021
Ngày 10/02/2021 Ban chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương ban hành Công văn số 641/BNV-BCĐ về việc hướng dẫn triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021
22/02/2021
Ngày 26/11/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có Quyết định số 1006/QĐ-BNV về việc ban hành Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (Quyết định);
18/02/2021
Nguyễn Hữu Tiến tức Trương Xuân Trinh, còn gọi là thầy giáo Hoài hay Hai Bắc Kỳ, người vẽ lá cờ đỏ sao vàng - Quốc kỳ của nước CHXHCN Việt Nam - là một Xứ ủy viên Nam Kỳ, một chiến sĩ cộng sản, một người con ưu tú của quê hương Hà Nam.
18/02/2021
Ngày 10/02/2021, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 635/BNV-CTTN về việc hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021.
18/02/2021
Ngày 02/02/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 04 Thông tư quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường phổ thông các cấp (từ Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT đến Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT). Trong đó có một số điểm đáng chú ý sau:
18/02/2021
Hướng dẫn việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page