Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tuyên truyền phổ biến Lĩnh vực Tổ chức chính quyền  
20/11/2019
Ngày 8-11-2019, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 208-QÐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện.
04/07/2019
- Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 09/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng
19/06/2019
Nếu giảm một nửa số Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, giảm Phó Trưởng Ban chuyên trách HĐND cấp tỉnh thì sẽ giảm được bao nhiêu biên chế, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tăng lên hay giảm đi?
07/05/2019
Ngày 24 tháng 4 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, tổ dân phố, thôn.
18/03/2019
Ngày 12/3, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019-2021.
09/01/2019
Bộ Chính trị đề nghị từ nay đến năm 2021, các địa phương phải cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các huyện, xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích và dân số.
21/12/2018
Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.
06/09/2018
Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.
31/08/2018
Ngày 10 tháng 8 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1010/QĐ-TTg về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn.
18/04/2018
Tại dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Nội vụ đã đề xuất 2 phương án quy định số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.
06/11/2017
Ngày 26 tháng 10 năm 2017, Ban Chỉ đạo Dự án 513 của tỉnh họp để nghe Sở Nội vụ và đơn vị thi công báo cáo tiến độ thực hiện Dự án, những khó khăn, vướng mắc về các tuyến địa giới hành chính còn tranh chấp, chưa thống nhất và cho ý kiến chỉ đạo giải quyết đối với tuyến địa giới hành chính còn vướng mắc giữa tỉnh Hà Nam với tỉnh Hưng Yên, Thái Bình và thành phố Hà Nội.
03/10/2017
Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và đang lấy ý kiến hoàn thiện trình Chính phủ.
25/09/2017
Bộ Nội vụ đề xuất tinh giản hàng nghìn cán bộ, công chức xã và hàng chục nghìn người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. Ở cấp thôn, tổ dân phố sẽ giảm hơn 400.000 người.
22/01/2016
Ngày 04/01/2016, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 51-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
12
Previous Page 1-15 Next Page