Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

20/05/2016
Ngày 17 tháng 5 năm 2016 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Công văn số 1129/UBTVQH-PL về việc hướng dẫn Điều 73 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
20/05/2016
Ngày 18 tháng 5 năm 2016 Hội đồng bầu cử Quốc gia ban hành Công văn số 358/VPHĐBCQG-PL về việc một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử
09/05/2016
Ngày 06 tháng 05 năm 2016 Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành hướng dẫn số 349/HĐBCQG-PL về việc hướng dẫn về trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND sau khi danh sách chính thức những người ứng cử đã được niêm yết.
27/04/2016
Ngày 26 tháng 4 năm 2016 Hội đồng bầu cử Quốc gia ban hành Công văn số 270/HĐBCQG-VP về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo từng đơn vị bầu cử.
22/04/2016
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân vừa ký ban hành hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) vận động bầu cử.
12/04/2016
Ngày 09 tháng 4 năm 2016 Hội đồng bầu cử Quốc gia ban hành hướng dẫn số 127/HĐBCQG-PL về việc hướng dẫn bầu cử tại đơn vị vũ trang nhân dân
12/04/2016
Ngày 09 tháng 4 năm 2016 Hội đồng bầu cử Quốc gia ban hành Công văn số 128/HĐBCQG-PL về việc bổ sung, chỉnh lý một số mẫu văn bản phục vụ công tác bầu cử ĐBQH,ĐBHĐND
12
Previous Page 1-15 Next Page