Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành Bầu cử Đại biểu QH và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021  
25/04/2016
Dự kiến tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 khoảng 324.551 người, tăng 21.903 đại biểu so với nhiệm kỳ 2011 – 2016. Dự toán ngân sách nhà nước chi cho hoạt động phí của 324.551 đại biểu HĐND các cấp khoảng 1.461,4 tỷ đồng/năm.
24/03/2016
Ngày 14.4, Hội nghị hiệp thương lần 3 sẽ diễn ra. Hội nghị sẽ ấn định danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội.
09/03/2016
HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
09/03/2016
HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
07/03/2016
Ngày 03 tháng 03 năm 2016 Hội đồng bầu cử Quốc gia ban hành Nghị quyết số 53/NQ-HĐBCQG về danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu khóa XIV
07/03/2016
Chỉ còn hơn 06 ngày nữa, chậm nhất là ngày 13/3/2016, thời hạn cuối để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử.