Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức  
15/09/2020
Thực hiện văn bản số 2885/UBND-NC ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo, sáng ngày 15/9/2020 Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị giao ban quý III/2020 về công tác đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân.
09/09/2020
Sáng ngày 08/9/2020, tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh, UBND tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước (TĐYN) lần thứ XI, giai đoạn 2015- 2020.
09/09/2020
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư Quy định về khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông, thay thế Thông tư số 08, được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành từ năm 1988.
20/09/2017
Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban TĐKT Trung ương, công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2017 có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực. Ngay từ đầu năm, Ban TĐKT đã tích cực, chủ động thực hiện và hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng nên hoạt động của các cụm khối thi đua đã đi vào nề nếp, có hiệu quả. Các phong trào thi đua tiếp tục được phát động, tổ chức triển khai đến các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh với nhiều hình thức phong phú, qua đó có tác dụng thúc đẩy động viên cán bộ, nhân dân, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tích cực lao động sản xuất, kinh doanh. Công tác khen thưởng của tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, các hình thức khen thưởng đột xuất, chuyên đề, khen tập thể nhỏ và các cá nhân, lao động trực tiếp đã được các cấp các ngành chú trọng và quan tâm hơn. Kết quả cụ thể:
20/09/2017
Ngày 31/7/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
12/09/2014
Kết thúc năm học 2013-2014, ngành Giáo dục và Đào tạo đề nghị khen thưởng với số lượng như sau: