Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Văn bản hướng dẫn Hướng dẫn tự đánh giá chỉ số CCHC  
21/09/2023
Thực hiện Kế hoạch số 3403/KH-UBND ngày 15/12/2022của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về công tác Cải cách hành chính năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai đánh giá,xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023củacác sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố như sau: