Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý  
10/09/2014
Góp ý kiến dự thảo Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện NQ 10/2013/NQ-HĐND; QĐ 97/2013/QĐ-UBND đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn; tổ dân phố
20/03/2013
Bản dự thảo quy chế tuyển dụng công chức cấp xã