Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác tuần thứ 51

Thông tin chỉ đạo, điều hành Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan  
Lịch công tác tuần thứ 51
Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 17/12/2017

 

Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
11/12/2017
 

 

 

Giám đốc: 14h Dự HN tổng kết thi đua khối thi đua Nội chính  tại tòa án nhan đan tỉnh Hà Nam


Thứ ba
12/12/2017
   
Thứ tư
13/12/2017
 

Đ/c Sơn - PGĐ: 13h30 Dự hội ghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 tại  Sở y tế

Thứ năm
14/12/2017

Đ/c Hà - PGĐ: 8h Dự Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Sở LĐTB&XH và hội nạn nhận chất độc da cam tỉnh tại Sở LĐTB &XH

Đ/c  Cẩn - PGĐ: 8h dự HN kiểm điểm tập thể lãnh đạo Sở Công thương tại Sở công thương

 

Đ/c Sơn - PGĐ: 14h Dự HN kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2017 tại Sở Tư pháp

Đ/c Hà - PGĐ: 14h Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí lãnh đạo Sở Giao thông vận tải năm 2017 tại Sở Giao thông vận tải

Thứ sáu
15/12/2017

Đ/c Cẩn - PGĐ: 7h30 Dự HN đại biểu công đoàn viên chức tỉnh tại Trường Chính trị tỉnh Hà Nam

Đ/c Sơn - PGĐ: 8h Dự Hn trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện QĐ 45/2016/QĐ-TTg của TTg -  Tầng 3- phòng 307- Bưu điện tỉnh

Đ/c Hà - PGĐ: 8h Hn nghe Sở Văn hóa thể thao và du lịch báo cáo đề án quản lý, hoạt động của nhà thi đấu đa năng tỉnh -  Phòng 309 UBDN tỉnh

Đ/c Sơn - PGĐ: 14h30 Dự hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 khối các huyện, thành phố

Đ/c Cẩn: PGĐ: 14h Dự HN kiểm điểm tập thể, cá  nhân các đồng chí lãnh đạo

Đ/c Hà - PGĐ: 14h Dự HN kiểm điểm, tập thể cá nhân lãnh đạo .. tại Sở Khoa học và công nghệ

Thứ bảy
16/12/2017
   
Chủ nhật
17/12/2017