Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác tuần thứ 50

Thông tin chỉ đạo, điều hành Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan  
Lịch công tác tuần thứ 50
Từ ngày: 04/12/2017 đến ngày 10/12/2017

 

Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
04/12/2017
   
Thứ ba
05/12/2017

Giám đốc: Cả ngày Họp HDNĐ

 
Thứ tư
06/12/2017

 

 

Giám đốc: Cả ngày Họp HDNĐ

Đ/c Hà - PGĐ: 8h Dự HN trực tuyến sơ kết 5 năm thi hành Luật HTX tại UBND tỉnh


 

 
Thứ năm
07/12/2017

Giám đốc: Sáng Họp HDNĐ

 
Thứ sáu
08/12/2017

 

 

Đ/c Cẩn - PGĐ: 8h dự HN trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2017.... tại UBND tỉnh

 
 

 

 
Thứ bảy
09/12/2017
   
Chủ nhật
10/12/2017