Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác tuần thứ 44

Thông tin chỉ đạo, điều hành Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan  
Lịch công tác tuần thứ 44
Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 29/10/2017

 

Ngày sáng chiều
Thứ 2 23/10/2017 Đ/c Cẩn - PGĐ: 8h Dự Hội thảo khao học với chủ đề đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đọa đức lối sống, chống tự diến biến, tự chuyển hóa trong lực lượng công an nhân dân tại Hội trường công an tỉnh  
Thứ 3 24/10/2017    
Thứ 4 25/10/2017

Đ/c Hà - PGĐ: 7h Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Duy tiên

Đ/c Cẩn - PGĐ: 8h30 Hội thảo đánh giá kết quả đào tạo bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại K/s Dragon - Thanh hóa

Đ/c Cẩn - PGĐ: 10h HN công bố quyết định của UBND tỉnh và liên hoan chia tay với ông Nguyễn Trung Kiên nguyên Kế toán trưởng tại Hội trường Ban QLDAĐTXDCCTNN&PTNT

 
Thứ 5 26/10/2017

Đ/c Hà - PGĐ: Cả ngày Làm việc với Ban chỉ đạo công tác Tôn giáo tại UBND huyện Duy Tiên

Đ/c Hà - PGĐ: 7h30 Hn sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư số 23 - Hội trường Công an tỉnh

Đ/c Sơn - PGĐ: 14h Dự hội nghị triển khai Kế hoạch khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân về một số thủ tục hành chính công tại UBMT Tổ quốc
Thứ 6 27/10/2017 Đ/c Cẩn - PGĐ: Cả ngày Dự làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 của Bộ Nội vụ tại Sở Nông nghiệp và phats triển nông thôn Đ/c Hà - PGĐ: 14h Dự HN nghe Sở LĐTBXH báo cáo dự thảo các nội dung trình tại kỳ họp thứ V HĐND khóa XVIII tại UBND tỉnh
Thứ 7 28/10/2017    
Chủ nhật 29/10/2017